Energie gebruiksstatistieken
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2021)
Indicator : Totale energievoorziening, Transformatie input, Transformatie output, Energie sector, Distributieverliezen, Finale consumptie, Statistisch verschil, Niet beschikbaar, Onbekend
Product : Antraciet, Cokeskool, Andere bitumineuze kool, Subbitumineuze kool, Bruinkool, Steenkool-briketten, Cokesoven-cokes, Gascokes, Koolteer, BKB (bruinkoolbriketten), Fabrieksgas, Cokesovengas, Hoogovengas, Andere teruggewonnen gassen, Turf, Turfproducten, Olieschalie en oliezand
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Groep Vaste fossiele brandstoffen Siderurgische gassen
Product Niveau 1 Antraciet Cokeskool Andere bitumineuze kool Subbitumineuze kool Steenkool-briketten Cokesoven-cokes Koolteer BKB (bruinkoolbriketten) Cokesovengas Hoogovengas Andere teruggewonnen gassen
Indicator Groep Indicator Niveau 1 Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening Teruggewonnen en gerecycleerde producten . . 6 29 . . . . . . .
Invoer 216 1.017 793 0 2 129 193 120 . . .
Uitvoer -12 . -27 -0 -2 -30 . . . . .
Voorraadwijzigingen -18 135 15 -0 0 45 -15 0 . . .
Totale energievoorziening 186 1.152 788 29 1 144 178 120 . . .
Transformatie input Productie van elektriciteit en warmte . . 4 . . . . . 1 394 17
Cokesovens . 1.158 . . . . . . . . .
Hoogovens 112 . 639 . . 1.010 . . . . .
Transformatie input 112 1.158 643 . . 1.010 . . 1 394 17
Transformatie output Cokesovens . . . . . 881 37 . 222 . .
Hoogovens . . . . . . . . . 521 74
Transformatie output . . . . . 881 37 . 222 521 74
Energie sector Cokesovens . . . . . . . . 95 . .
Hoogovens . . . . . . . . 9 89 51
Energie sector . . . . . . . . 105 89 51
Finale consumptie Industrie sector IJzer en staal 10 . . . . 9 . . 126 48 6
Chemie en petrochemie . . . . . 9 . 0 . . .
Niet-metaalhoudende mineralen 17 . 143 29 . 0 . 117 . . .
Voeding, dranken en tabak 3 . 9 . . 4 . . . . .
Papier, pulp en drukkerij . . 18 . . . . . . . .
Industrie sector 30 . 170 29 . 22 . 117 126 48 6
Transport sector Spoorverkeer . . 0 . . . . . . . .
Transport sector . . 0 . . . . . . . .
Andere sectoren Huishoudens 37 . . . 1 . . 2 . . .
Land- en bosbouw 12 . 0 0 . . . . . . .
Andere sectoren 49 . 0 0 1 . . 2 . . .
Niet energetisch verbruik . . . . . . 214 . . . .
Finale consumptie 79 . 171 29 1 22 214 119 126 48 6
Statistisch verschil -5 -6 -27 0 0 -7 0 1 -10 -10 0
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)