Energie gebruiksstatistieken
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2019)
Indicator : Totale energievoorziening, Transformatie input, Transformatie output, Energie sector, Distributieverliezen, Finale consumptie, Statistisch verschil, Niet beschikbaar, Onbekend
Product : Antraciet, Cokeskool, Andere bitumineuze kool, Subbitumineuze kool, Bruinkool, Steenkool-briketten, Cokesoven-cokes, Gascokes, Koolteer, BKB (bruinkoolbriketten), Fabrieksgas, Cokesovengas, Hoogovengas, Andere teruggewonnen gassen, Turf, Turfproducten, Olieschalie en oliezand
Kiloton olie equivalent
Product Groep Vaste fossiele brandstoffen Siderurgische gassen
Product Niveau 1 Antraciet Cokeskool Andere bitumineuze kool Subbitumineuze kool Steenkool-briketten Cokesoven-cokes Koolteer BKB (bruinkoolbriketten) Cokesovengas Hoogovengas Andere teruggewonnen gassen
Indicator Groep Indicator Niveau 1 Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening Teruggewonnen en gerecycleerde producten . . 8 19 . . . . . . .
Invoer 340 1.065 1.205 0 2 238 221 160 . . .
Uitvoer -16 -1 -38 -0 -1 -27 . . . . .
Voorraadwijzigingen -74 40 -44 1 0 -18 -0 . . . .
Totale energievoorziening 250 1.104 1.131 20 1 193 221 160 . . .
Transformatie input Productie van elektriciteit en warmte . . 9 . . . . . 1 455 31
Cokesovens . 1.110 . . . . . . . . .
Hoogovens 169 . 922 . . 1.024 . . . . .
Transformatie input 169 1.110 931 . . 1.024 . . 1 455 31
Transformatie output Cokesovens . . . . . 848 38 . 213 . .
Hoogovens . . . . . . . . . 581 90
Transformatie output . . . . . 848 38 . 213 581 90
Energie sector Cokesovens . . . . . . . . 91 . .
Hoogovens . . . . . . . . 13 100 52
Energie sector . . . . . . . . 104 100 52
Finale consumptie Industrie sector IJzer en staal 7 . . . . 8 . . 108 38 6
Chemie en petrochemie . . . . . 11 . 2 . . .
Non ferro metalen . . . . . . . 7 . . .
Niet-metaalhoudende mineralen 22 . 154 19 . 0 . 148 . . .
Voeding, dranken en tabak 3 . 27 . . 3 . . . . .
Papier, pulp en drukkerij . . 22 . . . . 2 . . .
Industrie sector 32 . 203 19 . 23 . 158 108 38 6
Transport sector Spoorverkeer . . 0 . . . . . . . .
Transport sector . . 0 . . . . . . . .
Andere sectoren Huishoudens 44 . . . 1 . . 1 . . .
Land- en bosbouw 4 . 1 0 . . . . . . .
Andere sectoren 48 . 1 0 1 . . 1 . . .
Niet energetisch verbruik . . . . . . 258 . . . .
Finale consumptie 81 . 204 20 1 23 258 160 108 38 6
Statistisch verschil . -6 -5 -0 0 -6 0 0 -1 -13 0
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)