Energie gebruiksstatistieken
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2020)
Indicator : Totale energievoorziening, Transformatie input, Transformatie output, Energie sector, Distributieverliezen, Finale consumptie, Statistisch verschil, Niet beschikbaar, Onbekend
Product : Antraciet, Cokeskool, Andere bitumineuze kool, Subbitumineuze kool, Bruinkool, Steenkool-briketten, Cokesoven-cokes, Gascokes, Koolteer, BKB (bruinkoolbriketten), Fabrieksgas, Cokesovengas, Hoogovengas, Andere teruggewonnen gassen, Turf, Turfproducten, Olieschalie en oliezand
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Groep Vaste fossiele brandstoffen Siderurgische gassen
Product Niveau 1 Antraciet Cokeskool Andere bitumineuze kool Subbitumineuze kool Steenkool-briketten Cokesoven-cokes Koolteer BKB (bruinkoolbriketten) Cokesovengas Hoogovengas Andere teruggewonnen gassen
Indicator Groep Indicator Niveau 1 Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening Teruggewonnen en gerecycleerde producten . . 6 18 . . . . . . .
Invoer 206 1.135 779 0 2 140 206 103 . . .
Uitvoer -12 . -49 -0 -1 -95 . . . . .
Voorraadwijzigingen -3 -135 49 0 0 -6 7 -0 . . .
Totale energievoorziening 192 1.000 785 19 1 40 213 103 . . .
Transformatie input Productie van elektriciteit en warmte . . 8 . . . . . 2 333 29
Cokesovens . 1.008 . . . . . . . . .
Hoogovens 120 . 613 . . 800 . . . . .
Transformatie input 120 1.008 621 . . 800 . . 2 333 29
Transformatie output Cokesovens . . . . . 767 32 . 192 . .
Hoogovens . . . . . . . . . 436 69
Transformatie output . . . . . 767 32 . 192 436 69
Energie sector Cokesovens . . . . . . . . 84 . .
Hoogovens . . . . . . . . 10 83 36
Energie sector . . . . . . . . 94 83 36
Finale consumptie Industrie sector IJzer en staal 10 . . . . 6 . . 102 35 4
Chemie en petrochemie . . . . . 9 . 1 . . .
Niet-metaalhoudende mineralen 15 . 126 19 . 0 . 100 . . .
Voeding, dranken en tabak 3 . 19 . . 3 . . . . .
Papier, pulp en drukkerij . . 17 . . . . 1 . . .
Industrie sector 28 . 162 19 . 18 . 102 102 35 4
Transport sector Spoorverkeer . . 0 . . . . . . . .
Transport sector . . 0 . . . . . . . .
Andere sectoren Huishoudens 31 . . . 0 . . 1 . . .
Land- en bosbouw 11 . 1 0 . . . . . . .
Andere sectoren 42 . 1 0 0 . . 1 . . .
Niet energetisch verbruik . . . . . . 244 . . . .
Finale consumptie 70 . 163 19 0 18 244 103 102 35 4
Statistisch verschil 1 -8 1 -0 0 -12 1 0 -6 -15 0
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)