Jaar 2018
Gebouwtype Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen Buildings en flatgebouwen met appartementen
Aantal eenheden Aantal eenheden Aantal eenheden Aantal eenheden
Karakteristieken België Gewest
Aantal gebouwen België Vlaams Gewest 650.421 582.778 895.837 127.983
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 106.601 15.541 5.793 35.608
Waals Gewest 418.591 368.291 506.011 40.344
België 1.175.613 966.610 1.407.641 203.935
Aantal gebouwen opgericht na 1981 België Vlaams Gewest 80.399 164.113 391.373 53.881
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.687 1.728 904 3.916
Waals Gewest 21.850 41.515 187.660 12.419
België 105.936 207.356 579.937 70.216
Aantal woongelegenheden België Vlaams Gewest 695.272 588.648 901.692 820.989
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 188.795 17.401 6.158 318.290
Waals Gewest 455.905 380.010 515.871 263.988
België 1.339.972 986.059 1.423.721 1.403.267
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)