Maand Maart 2024
Primo-registraties Opnieuw ingeschreven ond. Schrappingen Btw-plichtig ond. aan het einde van de maand
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij 155 13 -216 49.580
B Winning van delfstoffen 1 0 -2 208
C Industrie 298 37 -324 56.799
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 16 1 -8 1.482
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 11 0 -10 1.886
F Bouwnijverheid 1.025 116 -1.203 161.752
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 1.056 175 -1.678 186.896
H Vervoer en opslag 241 29 -288 30.392
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 388 67 -549 64.203
J Informatie en communicatie 527 43 -451 64.260
K Financiële activiteiten en verzekeringen 54 11 -74 10.040
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 195 20 -183 35.525
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 1.437 115 -1.548 233.465
N Administratieve en ondersteunende diensten 588 68 -682 74.779
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 5 0 -3 939
P Onderwijs 203 27 -235 27.949
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 513 21 -373 52.060
R Kunst, amusement en recreatie 371 50 -329 45.630
S Overige diensten 419 69 -678 76.916
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 2 0 -1 216
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0 0 0 29
Onbekende economische activiteit 5 0 -3 336
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)