Maand September 2023
Primo-registraties Opnieuw ingeschreven ond. Schrappingen Btw-plichtig ond. aan het einde van de maand
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij 85 11 -121 49.855
B Winning van delfstoffen 0 1 0 206
C Industrie 231 33 -307 56.739
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 19 5 -8 1.458
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 11 1 -3 1.882
F Bouwnijverheid 898 104 -918 160.026
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 849 173 -1.291 187.696
H Vervoer en opslag 207 22 -246 30.010
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 310 53 -457 64.219
J Informatie en communicatie 387 31 -358 63.057
K Financiële activiteiten en verzekeringen 79 8 -56 9.833
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 190 11 -138 35.175
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 1.562 117 -1.158 229.890
N Administratieve en ondersteunende diensten 527 50 -489 73.603
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 1 0 0 931
P Onderwijs 287 22 -215 27.238
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 512 29 -275 50.116
R Kunst, amusement en recreatie 311 31 -239 44.792
S Overige diensten 392 52 -495 76.222
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 2 1 -2 209
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0 0 -1 30
Onbekende economische activiteit 7 0 0 361
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)