Maandelijkse stroom van Btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaatselijke zetel, activiteit en ondernemingstype
Filters:
Periode : Laatste 1 Maand(Juli 2023)
Maand Juli 2023
Primo-registraties Opnieuw ingeschreven ond. Schrappingen Btw-plichtig ond. aan het einde van de maand
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij 175 28 -187 49.870
B Winning van delfstoffen 0 0 -1 205
C Industrie 423 60 -375 56.791
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 32 5 -12 1.436
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 11 2 -12 1.863
F Bouwnijverheid 1.547 177 -1.197 159.437
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 1.363 318 -1.457 187.871
H Vervoer en opslag 335 50 -757 29.967
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 643 104 -582 64.164
J Informatie en communicatie 647 84 -373 62.815
K Financiële activiteiten en verzekeringen 108 7 -92 9.727
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 290 32 -195 34.986
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 2.083 192 -1.283 228.750
N Administratieve en ondersteunende diensten 994 89 -555 73.232
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 3 1 -1 931
P Onderwijs 338 32 -173 27.060
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 661 25 -234 49.566
R Kunst, amusement en recreatie 461 62 -250 44.547
S Overige diensten 800 133 -539 76.103
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 3 3 -2 203
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 1 0 0 31
Onbekende economische activiteit 6 1 -3 353
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)