Maandelijkse stroom van Btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaatselijke zetel, activiteit en ondernemingstype
Filters:
Periode : Laatste 1 Maand(September 2022)
Maand September 2022
Primo-registraties Opnieuw ingeschreven ond. Schrappingen Btw-plichtig ond. aan het einde van de maand
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij 80 13 -108 49.991
B Winning van delfstoffen 1 0 -2 206
C Industrie 256 27 -317 56.782
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 9 1 -15 1.358
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 12 0 -6 1.813
F Bouwnijverheid 928 120 -836 155.566
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 794 121 -1.352 189.458
H Vervoer en opslag 189 24 -225 30.136
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 360 51 -461 63.230
J Informatie en communicatie 420 46 -351 60.568
K Financiële activiteiten en verzekeringen 42 3 -32 9.486
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 185 19 -142 34.015
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 1.560 130 -1.114 222.027
N Administratieve en ondersteunende diensten 510 59 -457 70.298
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 2 1 0 918
P Onderwijs 317 30 -226 25.772
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 498 27 -252 45.926
R Kunst, amusement en recreatie 259 25 -208 42.766
S Overige diensten 361 59 -526 74.756
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 3 2 -3 144
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0 0 -1 27
Onbekende economische activiteit 4 1 -6 305
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)