Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
Filters:
Datum : Laatste 1 Jaar( 2018)
Karakteristieken : Totaal, Mannen, Vrouwen, 0-15, 16-24, 25-49, 50-64, 65+
Jaar 2018
Land België
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Totaal 16.4%
Mannen 15.6%
Vrouwen 17.1%
0-15 19.9%
16-24 20.5%
25-49 14.3%
50-64 14.5%
65+ 16.6%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)