Jaar 2018
Diersoort Runderen Varkens Schapen (totaal) Geiten Paarden totaal Gevogelte
België Gewest
België Vlaams + Brussels Hoofdstedeli Aantal slachtingen 661.967 10.505.694 108.797 17.839 5.239 255.885.046
Totaal slachtgewicht 184.232.913 1.002.716.218 2.279.186 386.090 1.659.897 405.686.937
Waals Gewest Aantal slachtingen 226.132 724.850 20.479 276 656 49.925.530
Totaal slachtgewicht 93.079.042 70.404.354 421.299 3.742 207.895 63.899.988
België Aantal slachtingen 888.099 11.230.544 129.276 18.115 5.895 305.810.576
Totaal slachtgewicht 277.311.955 1.073.120.572 2.700.485 389.832 1.867.792 469.586.925
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)