Jaar 2021
Diersoort Runderen Varkens Schapen (totaal) Geiten Paarden totaal Gevogelte
België Gewest
België Vlaams + Brussels Hoofdstedeli Aantal slachtingen 558.182 10.793.312 73.682 20.421 1.521 254.101.182
Totaal slachtgewicht 157.995.784 1.062.770.171 1.623.925 360.946 489.954 391.269.670
Waals Gewest Aantal slachtingen 208.757 791.347 47.592 1.878 10 49.291.104
Totaal slachtgewicht 89.125.962 77.232.197 1.049.373 23.329 3.673 63.845.715
België Aantal slachtingen 766.939 11.584.659 121.274 22.299 1.531 303.392.286
Totaal slachtgewicht 247.121.746 1.140.002.368 2.673.298 384.275 493.627 455.115.385
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)