Statistiek van de geslachte dieren: dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor consumptie, maandresultaten per diersoort
Filters:
Maand : Laatste 10 Maand(November 2020, December 2020, Januari 2021, Februari 2021, Maart 2021, April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, Augustus 2021)
Maand November 2020 December 2020 Januari 2021 Februari 2021 Maart 2021 April 2021 Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Augustus 2021
Alle geslachte dieren Diersoort
Alle geslachte dieren Runderen Aantal slachtingen 65.036 71.374 60.187 58.408 67.489 61.485 63.082 63.000 61.612 63.247
Totaal slachtgewicht 21.194.324 23.049.349 19.394.692 18.696.128 21.844.997 20.564.351 20.750.474 20.466.944 19.743.840 20.370.272
Varkens Aantal slachtingen 970.637 1.048.430 978.312 955.693 1.006.820 980.795 908.058 937.043 891.824 956.024
Totaal slachtgewicht 97.605.106 104.982.832 98.932.710 96.336.194 100.526.134 98.139.009 90.003.625 91.528.240 86.155.422 92.163.539
Schapen (totaal) Aantal slachtingen 8.948 9.415 8.678 8.247 11.928 11.333 12.105 10.780 12.759 8.555
Totaal slachtgewicht 201.056 214.711 194.242 182.642 251.361 254.686 268.265 241.363 276.732 189.832
Geiten Aantal slachtingen 896 1.523 1.410 1.719 3.841 3.491 2.008 2.317 1.119 1.059
Totaal slachtgewicht 22.572 37.725 38.979 25.456 46.998 52.753 29.021 39.881 20.621 14.738
Paarden totaal Aantal slachtingen 343 167 166 117 159 142 131 100 92 104
Totaal slachtgewicht 102.981 53.708 49.284 37.040 49.125 45.280 42.953 34.313 31.383 34.466
Gevogelte Aantal slachtingen 23.494.804 24.559.724 22.193.104 22.315.996 27.206.001 27.023.741 24.591.716 27.424.271 24.921.095 26.397.554
Totaal slachtgewicht 35.859.669 37.174.794 33.281.196 33.389.266 41.245.073 40.178.236 36.434.661 40.912.323 37.757.696 39.979.150
Alle geslachte dieren Aantal slachtingen 24.540.664 25.690.633 23.241.857 23.340.180 28.296.238 28.080.987 25.577.100 28.437.511 25.888.501 27.426.543
Totaal slachtgewicht 154.985.708 165.513.119 151.891.103 148.666.726 163.963.688 159.234.315 147.528.999 153.223.064 143.985.694 152.751.997
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)