Index van de detailhandel, met uitzondering van auto’s en motorfietsen, met basisjaar 2015, per maand en volgens Nace rev2 (FRIBS).
Filters:
Referentiemaand : Laatste 4 Referentiemaand(April 2022, Mei 2022, Juni 2022, Juli 2022)
Referentiemaand April 2022 Mei 2022 Juni 2022 Juli 2022
Bruto-index Tendens van de index Bruto-index Tendens van de index Bruto-index Tendens van de index Bruto-index Tendens van de index
NACE-groepen
Totaal detailhandel met uitzondering van de brandstoffen 118 119 123 119 123 119 121 119
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen 111 110 114 110 114 111 110 111
Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels 118 119 122 120 124 121 138 122
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels 111 111 114 111 114 111 112 111
Voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels 114 113 116 113 121 113 111 113
Motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 134 131 143 133 146 133 122 134
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 111 110 114 111 115 111 110 111
Detailhandel in niet-voedingswaren (exclusief motorbrandstoffen) 123 124 129 125 129 125 128 126
ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels 89 104 89 103 100 103 100 103
Andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels 127 126 130 125 130 125 130 125
Cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels 108 115 110 115 123 115 125 115
Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels 121 112 126 112 123 112 124 112
Markt- en straathandel 138 146 148 148 205 161 165 159
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 201 218 224 219 218 221 206 223
Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt-en straathandel 174 190 194 192 187 194 176 196
Textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels 109 104 117 104 110 105 129 105
Farmaceutische producten/ medische en orthopedische artikelen/ parfumerie en schoonheidsproducten in gespecialiseerde winkels 111 116 114 116 125 117 111 117
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)