Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
Filters:
Datum : Laatste 6 Jaar( 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Jaar 2013 2014 2015
Land België België België
Armoederisico (AR) Armoederisico (AR) Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Totaal 15.1% 15.5% 14.9%
Mannen 14.6% 15.0% 14.1%
Vrouwen 15.5% 15.9% 15.6%
0-15 16.8% 17.9% 17.4%
16-24 17.0% 20.4% 19.5%
25-49 13.8% 14.4% 13.5%
50-64 11.7% 11.8% 12.1%
65+ 18.4% 16.1% 15.2%
2 volwassenen, beiden <65 jaar 8.7% 8.1% 8.6%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar 16.9% 14.1% 12.5%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen 6.0% 9.2% 9.2%
Totaal geen afhankelijke kinderen 15.3% 14.2% 13.7%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind 34.2% 36.4% 35.7%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind 10.6% 10.3% 9.5%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen 7.8% 10.2% 9.3%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen 19.9% 20.0% 21.1%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen 11.9% 17.6% 14.0%
Totaal met afhankelijke kinderen 14.9% 16.6% 16.0%
Alleenstaande, man <65 jaar 27.0% 23.2% 21.0%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar 25.5% 28.0% 25.6%
Alleenstaande, man 65+ jaar 18.4% 17.2% 18.2%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar 22.3% 18.1% 18.6%
Totaal alleenstaanden 24.5% 22.4% 21.2%
Eigenaars 8.1% 8.4% 8.1%
Huurders 34.6% 34.7% 32.8%
Werkenden 4.4% 4.8% 4.6%
Werklozen 46.2% 42.9% 40.5%
Gepensioneerden 15.1% 12.9% 12.4%
Andere niet-actieven 29.2% 31.3% 30.3%
Opleidingsniveau: laag 25.4% 25.8% 24.5%
Opleidingsniveau: gemiddelde 11.7% 13.3% 13.8%
Opleidingsniveau: hoog 7.2% 6.7% 6.7%
Huishoudens zonder kinderen: W=0 50.2% 47.9% 42.8%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1 5.9% 8.2% 8.4%
Huishoudens zonder kinderen: W=1 2.8% 2.9% 2.4%
Huishoudens met kinderen: W=0 71.0% 74.4% 72.8%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5 43.2% 43.0% 45.3%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1 8.2% 8.8% 8.0%
Huishoudens met kinderen: W=1 1.4% 2.7% 3.1%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)