Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
Filters:
Datum : Laatste 6 Jaar( 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Land België België België België België België
Armoederisico (AR) Armoederisico (AR) Armoederisico (AR) Armoederisico (AR) Armoederisico (AR) Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Totaal 15,3% 15,3% 15,1% 15,5% 14,9% 15,5%
Mannen 14,6% 14,7% 14,6% 15,0% 14,1% 14,4%
Vrouwen 16,0% 15,9% 15,5% 15,9% 15,6% 16,5%
0-15 18,5% 17,3% 16,8% 17,9% 17,4% 17,2%
16-24 15,3% 16,5% 17,0% 20,4% 19,5% 21,2%
25-49 13,1% 13,3% 13,8% 14,4% 13,5% 13,5%
50-64 12,1% 12,8% 11,7% 11,8% 12,1% 14,3%
65+ 20,2% 19,4% 18,4% 16,1% 15,2% 15,4%
2 volwassenen, beiden <65 jaar 9,9% 9,5% 8,7% 8,1% 8,6% 9,7%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar 22,0% 20,5% 16,9% 14,1% 12,5% 13,3%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen 6,1% 8,0% 6,0% 9,2% 9,2% 10,3%
Totaal geen afhankelijke kinderen 15,6% 15,2% 15,3% 14,2% 13,7% 14,5%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind 38,5% 33,9% 34,2% 36,4% 35,7% 41,4%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind 9,2% 11,7% 10,6% 10,3% 9,5% 11,9%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen 8,5% 8,2% 7,8% 10,2% 9,3% 8,2%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen 16,7% 18,2% 19,9% 20,0% 21,1% 19,2%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen 14,6% 15,9% 11,9% 17,6% 14,0% 16,1%
Totaal met afhankelijke kinderen 15,2% 15,4% 14,9% 16,6% 16,0% 16,5%
Alleenstaande, man <65 jaar 20,8% 20,2% 27,0% 23,2% 21,0% 23,6%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar 24,0% 23,2% 25,5% 28,0% 25,6% 26,8%
Alleenstaande, man 65+ jaar 19,0% 17,8% 18,4% 17,2% 18,2% 17,1%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar 20,6% 18,3% 22,3% 18,1% 18,6% 17,3%
Totaal alleenstaanden 21,4% 20,2% 24,5% 22,4% 21,2% 21,8%
Eigenaars 8,8% 8,8% 8,1% 8,4% 8,1% 7,6%
Huurders 33,1% 33,4% 34,6% 34,7% 32,8% 36,2%
Werkenden 4,2% 4,5% 4,4% 4,8% 4,6% 4,7%
Werklozen 37,8% 34,8% 46,2% 42,9% 40,5% 45,9%
Gepensioneerden 17,3% 16,7% 15,1% 12,9% 12,4% 13,3%
Andere niet-actieven 26,4% 27,8% 29,2% 31,3% 30,3% 32,0%
Opleidingsniveau: laag 25,4% 24,4% 25,4% 25,8% 24,5% 26,0%
Opleidingsniveau: gemiddelde 12,6% 12,2% 11,7% 13,3% 13,8% 14,1%
Opleidingsniveau: hoog 7,2% 7,4% 7,2% 6,7% 6,7% 6,8%
Huishoudens zonder kinderen: W=0 31,9% 43,7% 50,2% 47,9% 42,8% 46,3%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1 8,8% 8,0% 5,9% 8,2% 8,4% 8,0%
Huishoudens zonder kinderen: W=1 2,9% 2,6% 2,8% 2,9% 2,4% 2,7%
Huishoudens met kinderen: W=0 77,9% 73,9% 71,0% 74,4% 72,8% 82,0%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5 41,3% 43,2% 43,2% 43,0% 45,3% 41,9%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1 11,7% 7,5% 8,2% 8,8% 8,0% 6,6%
Huishoudens met kinderen: W=1 2,6% 3,1% 1,4% 2,7% 3,1% 3,2%
Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.