Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2019)
Jaar 2019
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige
Totaal Rechtsvorm
Totaal Natuurlijke persoon 280.859 36.584 140.150 5.230 32 462.855
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting) 41.243 3.649 6.258 2 . 51.152
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen) 41.158 9.701 15.662 1 . 66.522
BVBA 221.627 51.934 79.908 13 . 353.482
Coöperative vennootschap 5.306 2.663 4.816 . . 12.785
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging 5.190 964 4.436 16 . 10.606
Handelsvennootschap van buitenlands recht 7 5 2 16.031 . 16.045
VZW (vereniging zonder winstgevend doel) 14.792 3.767 6.981 49 . 25.589
Publiekrechterlijke instelling 695 146 372 7 . 1.220
Andere rechtsvormen 6.808 1.412 2.157 2 . 10.379
Totaal 617.685 110.825 260.742 21.351 32 1.010.635
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)