Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2022)
Jaar 2022
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige
Totaal Rechtsvorm
Totaal Natuurlijke persoon 314.724 39.099 153.328 4.645 22 511.818
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting) 50.984 3.722 6.855 0 . 61.561
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen) 39.077 8.902 14.926 2 . 62.907
BVBA 275.933 57.499 96.366 1 . 429.799
Coöperative vennootschap 3.672 1.953 3.862 0 . 9.487
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging 5.494 1.012 4.563 16 . 11.085
Handelsvennootschap van buitenlands recht 2 2 2 15.931 2 15.939
VZW (vereniging zonder winstgevend doel) 16.415 4.298 7.716 3 . 28.432
Publiekrechterlijke instelling 710 150 402 4 . 1.266
Andere rechtsvormen 7.072 1.649 2.386 2 . 11.109
Totaal 714.083 118.286 290.406 20.604 24 1.143.403
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)