Aant. actieve ondernemingen in t Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t
Geaggregeerd niveau 1 Geaggregeerd niveau 2 Jaar
B-N_S95_X_K: Industrie en marktdiensten/ Reparatie van computers en consumentenartikelen/ exclusief financiële activiteiten en verzekeringen B: Winning van delfstoffen 2018 0 0
C: Industrie 2018 267 14.775
D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 2018 2 .
E: Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 2018 24 982
F: Bouwnijverheid 2018 228 7.611
G: Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 2018 393 19.101
H: Vervoer en opslag 2018 185 8.561
I: Verschaffen van accommodatie en maaltijden 2018 178 6.461
J: Informatie en communicatie 2018 142 9.317
L: Exploitatie van en handel in onroerend goed 2018 15 .
M: Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 2018 192 11.850
N: Administratieve en ondersteunende diensten 2018 349 41.498
S95: Reparatie van computers en consumentenartikelen 2018 0 0
K: Financiële activiteiten en verzekeringen K64: Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 2018 15 1.938
K65: Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 2018 4 193
K66: Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 2018 30 972
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)