Aant. actieve ondernemingen in t Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t
Geaggregeerd niveau 1 Geaggregeerd niveau 2 Jaar
B-N_S95_X_K: Industrie en marktdiensten/ Reparatie van computers en consumentenartikelen/ exclusief financiële activiteiten en verzekeringen B: Winning van delfstoffen 2020 0 0
C: Industrie 2020 264 13.142
D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 2020 2 .
E: Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 2020 17 874
F: Bouwnijverheid 2020 238 7.822
G: Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 2020 425 15.416
H: Vervoer en opslag 2020 190 12.862
I: Verschaffen van accommodatie en maaltijden 2020 67 2.214
J: Informatie en communicatie 2020 190 11.351
L: Exploitatie van en handel in onroerend goed 2020 28 .
M: Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 2020 241 11.534
N: Administratieve en ondersteunende diensten 2020 283 35.275
S95: Reparatie van computers en consumentenartikelen 2020 0 0
K: Financiële activiteiten en verzekeringen K64: Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 2020 8 .
K65: Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 2020 4 .
K66: Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 2020 37 1.736
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)