Aant. actieve ondernemingen in t Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t
Geaggregeerd niveau 1 Geaggregeerd niveau 2 Jaar
B-N_S95_X_K: Industrie en marktdiensten/ Reparatie van computers en consumentenartikelen/ exclusief financiële activiteiten en verzekeringen B: Winning van delfstoffen 2019 1 .
C: Industrie 2019 321 18.007
D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 2019 6 .
E: Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 2019 27 1.028
F: Bouwnijverheid 2019 264 9.093
G: Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 2019 497 22.231
H: Vervoer en opslag 2019 241 13.743
I: Verschaffen van accommodatie en maaltijden 2019 209 7.272
J: Informatie en communicatie 2019 214 13.523
L: Exploitatie van en handel in onroerend goed 2019 28 804
M: Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 2019 253 13.090
N: Administratieve en ondersteunende diensten 2019 375 46.192
S95: Reparatie van computers en consumentenartikelen 2019 1 .
K: Financiële activiteiten en verzekeringen K64: Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 2019 11 .
K65: Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 2019 3 .
K66: Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 2019 36 1.848
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)