Snelgroeiende bedrijven (groei van 10% of meer) en werkgelegenheid volgens NACE Rev. 2
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2017)
Aant. actieve ondernemingen in t Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t
Geaggregeerd niveau 1 Geaggregeerd niveau 2 Jaar
B-N_S95_X_K: Industrie en marktdiensten/ Reparatie van computers en consumentenartikelen/ exclusief financiële activiteiten en verzekeringen B: Winning van delfstoffen 2017 0 0
C: Industrie 2017 433 30.324
D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 2017 5 .
E: Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 2017 35 2.295
F: Bouwnijverheid 2017 327 13.277
G: Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 2017 632 34.202
H: Vervoer en opslag 2017 252 20.790
I: Verschaffen van accommodatie en maaltijden 2017 202 8.313
J: Informatie en communicatie 2017 232 18.980
L: Exploitatie van en handel in onroerend goed 2017 30 1.111
M: Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 2017 339 22.853
N: Administratieve en ondersteunende diensten 2017 458 97.684
S95: Reparatie van computers en consumentenartikelen 2017 1 .
K: Financiële activiteiten en verzekeringen K64: Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 2017 22 2.982
K65: Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 2017 4 104
K66: Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 2017 25 803
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)