Referentiejaar 2016
Omzet Productiewaarde Aankopen goederen en diensten Arbeidsproductiviteit Omzet per werkzame persoon Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen 819.244 792.992 562.662 97 309 60
C Industrie 246.308.001 233.503.332 197.064.457 112 498 64
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 31.311.120 31.487.956 25.512.733 320 1.702 116
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 9.991.665 9.883.619 6.763.972 153 452 61
F Bouwnijverheid 70.441.448 69.258.886 54.085.829 53 221 50
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)