Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar en sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) voor de industrie en de bouw
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2018
Referentiejaar 2018
Omzet Productiewaarde Aankopen goederen en diensten Arbeidsproductiviteit Omzet per werkzame persoon Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen 693.181 668.330 504.893 87 321 63
C Industrie 266.479.527 252.696.420 214.946.866 118 529 67
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 31.608.694 31.899.469 26.166.564 181 1.020 93
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 8.724.355 8.921.097 5.729.735 136 353 66
F Bouwnijverheid 69.100.679 68.495.816 52.064.325 57 216 52
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)