Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar en sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) voor de industrie en de bouw
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2021
Referentiejaar 2021
Omzet Productiewaarde Aankopen goederen en diensten Arbeidsproductiviteit Omzet per werkzame persoon Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen 709.842 629.720 476.537 101 306 72
C Industrie 289.820.696 278.560.429 231.562.720 135 577 69
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 29.556.900 28.911.298 21.777.378 355 1.349 106
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 11.059.168 11.195.446 7.624.285 153 433 68
F Bouwnijverheid 81.237.271 79.801.517 61.881.327 62 247 54
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)