Investeringen
Jaar 2018 2019
Trimester 1ste kwartaal 2018 2de kwartaal 2018 3de kwartaal 2018 4de kwartaal 2018 1ste kwartaal 2019 2de kwartaal 2019 3de kwartaal 2019
Sectie
B Winning van delfstoffen 7.132 10.349 7.862 19.863 12.049 12.893 20.354
C Industrie 1.622.850 1.693.483 1.590.871 2.342.306 1.592.509 1.827.545 1.794.778
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 569.321 772.295 792.321 1.068.060 707.140 828.839 940.243
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 256.803 276.086 259.669 457.526 404.866 323.703 286.648
F Bouwnijverheid 857.871 845.777 748.949 1.194.439 940.812 792.985 751.143
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 1.421.973 1.503.286 1.407.736 1.855.284 1.482.196 1.612.665 1.530.282
H Vervoer en opslag 869.725 1.156.811 1.164.135 2.234.027 884.926 1.060.749 1.010.918
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 277.490 299.801 233.462 310.482 311.816 332.903 331.624
J Informatie en communicatie 547.484 658.190 578.073 719.204 501.472 537.727 539.517
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 644.894 747.627 714.384 993.537 663.103 777.743 809.048
N Administratieve en ondersteunende diensten 1.296.789 1.362.391 1.329.739 1.368.797 1.322.646 1.487.460 1.330.618
R Kunst, amusement en recreatie 122.741 170.163 252.851 195.195 163.450 181.047 268.889
S Overige diensten 72.546 76.314 70.497 81.475 68.649 74.383 68.080
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)