Investeringen
Jaar 2017 2018
Trimester 1ste kwartaal 2017 2de kwartaal 2017 3de kwartaal 2017 4de kwartaal 2017 1ste kwartaal 2018 2de kwartaal 2018 3de kwartaal 2018 4de kwartaal 2018
Sectie
B Winning van delfstoffen 9.414 18.178 . 25.270 7.132 10.349 7.862 19.937
C Industrie 1.657.707 1.885.614 1.813.642 2.381.764 1.622.850 1.693.483 1.590.871 2.341.665
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 473.839 680.821 547.295 828.704 569.321 772.295 792.321 1.069.653
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 274.722 261.970 234.978 370.314 256.803 276.086 259.669 457.777
F Bouwnijverheid 775.374 827.605 720.671 1.045.667 857.871 845.777 748.949 1.716.257
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 1.439.879 1.547.862 1.475.421 1.769.484 1.421.973 1.503.286 1.407.736 1.870.296
H Vervoer en opslag 962.521 960.743 870.894 1.437.476 869.725 1.156.811 1.164.135 2.236.965
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 239.693 277.645 251.167 309.330 277.490 299.801 233.462 311.295
J Informatie en communicatie 517.706 515.121 437.361 686.554 547.484 658.190 578.073 723.087
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 578.463 719.415 585.035 831.669 644.894 747.627 714.384 991.872
N Administratieve en ondersteunende diensten 1.246.838 1.380.875 1.123.771 1.317.118 1.296.789 1.362.391 1.329.739 1.397.532
R Kunst, amusement en recreatie 143.812 139.486 199.185 169.556 122.741 170.163 252.851 203.211
S Overige diensten 61.995 75.093 . 85.920 72.546 76.314 70.497 81.131
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)