Omzet en investeringen per jaar, trimester, provincie en economische activiteit (NACE 2008) volgens de BTW-aangiften
Alle bedragen zijn in 1000 euro.
Filters:
Datum : Laatste 2 Jaar(2022, 2023)
Investeringen
Jaar 2022 2023
Trimester 1ste kwartaal 2022 2de kwartaal 2022 3de kwartaal 2022 4de kwartaal 2022 1ste kwartaal 2023 2de kwartaal 2023 3de kwartaal 2023
Sectie
B Winning van delfstoffen 10.500 10.727 13.298 20.183 15.488 12.535 11.830
C Industrie 1.887.933 2.185.145 2.200.342 3.071.243 2.272.535 2.617.169 2.498.635
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 728.246 811.619 871.079 1.036.266 760.652 1.075.590 887.489
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 361.468 344.046 471.605 505.891 366.638 467.345 524.177
F Bouwnijverheid 896.101 991.033 878.037 1.476.758 1.017.281 1.116.833 1.052.491
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 1.602.854 1.646.073 1.487.448 1.984.651 1.484.347 1.664.776 1.686.111
H Vervoer en opslag 1.121.757 1.307.900 1.159.859 1.718.452 1.440.097 1.344.932 1.430.450
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 304.060 384.017 323.657 415.036 328.240 482.366 354.988
J Informatie en communicatie 599.620 655.882 837.371 984.499 714.477 852.790 854.155
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 871.530 1.197.313 877.447 1.348.453 972.846 1.295.129 1.055.244
N Administratieve en ondersteunende diensten 1.298.467 1.449.292 1.402.476 1.693.350 1.780.406 2.125.952 2.029.049
R Kunst, amusement en recreatie 167.570 201.202 255.742 246.865 206.110 194.390 359.549
S Overige diensten 71.858 81.272 70.192 107.517 92.870 94.133 84.624
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)