Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
Filters:
Datum : Laatste 1 Jaar( 2018)
Jaar 2018
Land België
Armoederisico (AR) Subjectief armoederisico AR voor sociale transfers AR voor soc trans exc pensioen
Karakteristieken
Totaal 16.4% 19.2% 41.9% 25.3%
Mannen 15.6% 18.3% 39.4% 24.5%
Vrouwen 17.1% 20.0% 44.4% 26.1%
0-15 19.9% 23.7% 30.1% 29.6%
16-24 20.5% 22.9% 34.2% 32.7%
25-49 14.3% 18.9% 24.4% 22.3%
50-64 14.5% 18.2% 39.8% 27.7%
65+ 16.6% 14.0% 92.3% 19.4%
2 volwassenen, beiden <65 jaar 9.4% 12.4% 27.2% 19.3%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar 15.5% 11.3% 90.8% 19.9%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen 4.7% 12.4% 30.2% 11.9%
Totaal geen afhankelijke kinderen 14.9% 16.2% 56.2% 22.2%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind 39.9% 45.8% 60.4% 58.8%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind 12.2% 13.8% 20.0% 19.5%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen 9.9% 13.7% 16.9% 16.4%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen 24.0% 26.6% 34.8% 34.8%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen 14.0% 20.8% 32.1% 27.8%
Totaal met afhankelijke kinderen 18.0% 21.9% 29.5% 28.4%
Alleenstaande, man <65 jaar 25.2% 26.5% 41.2% 37.3%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar 27.8% 32.3% 46.7% 40.6%
Alleenstaande, man 65+ jaar 19.0% 18.8% 97.4% 20.5%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar 20.5% 19.1% 98.2% 20.7%
Totaal alleenstaanden 23.8% 24.9% 65.1% 31.5%
Eigenaars 9.0% 10.9% 34.4% 16.0%
Huurders 37.1% 42.2% 62.9% 51.4%
Werkenden 5.1% 10.8% 12.1% 9.7%
Werklozen 50.5% 49.9% 80.8% 76.1%
Gepensioneerden 14.1% 13.9% 90.6% 18.9%
Andere niet-actieven 34.4% 33.1% 59.8% 53.4%
Opleidingsniveau: laag 28.1% 29.7% 69.6% 41.2%
Opleidingsniveau: gemiddelde 14.5% 18.1% 42.7% 24.6%
Opleidingsniveau: hoog 6.5% 8.1% 26.6% 10.4%
Huishoudens zonder kinderen: W=0 59.8% 56.0% 96.0% 87.7%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1 6.2% 13.4% 20.6% 14.4%
Huishoudens zonder kinderen: W=1 3.3% 7.2% 6.3% 3.6%
Huishoudens met kinderen: W=0 82.7% 77.9% 98.9% 98.7%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5 35.9% 39.1% 74.2% 71.0%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1 10.3% 15.3% 21.3% 20.7%
Huishoudens met kinderen: W=1 4.6% 9.6% 7.1% 6.5%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)