Aantal aangiften, het totaal netto belastbaar inkomen en het gemiddeld totaal netto belastbaar inkomen per aangifte, per jaar en gemeente
Filters:
Jaar : Laatste 4 Jaar(Inkomen 2001-aanslagjaar 2002, Inkomen 2002-aanslagjaar 2003, Inkomen 2003-aanslagjaar 2004, Inkomen 2004-aanslagjaar 2005)
Jaar : Inkomen 1996-aanslagjaar 1997
Jaar Inkomen 1996-aanslagjaar 1997 Inkomen 2001-aanslagjaar 2002 Inkomen 2002-aanslagjaar 2003 Inkomen 2003-aanslagjaar 2004 Inkomen 2004-aanslagjaar 2005
België Gewest
België Vlaams Gewest Aantal aangiften 2.597.836 2.925.128 3.036.843 3.218.509 3.353.332
Gem. ink. per aangifte (€) 22.875 25.565 25.620 25.163 25.202
Tot. netto belastbaar ink. (€) 59.426.639.630 74.782.353.352 77.804.395.812 80.988.238.305 84.510.011.881
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Aantal aangiften 389.522 429.414 447.748 450.745 507.954
Gem. ink. per aangifte (€) 21.593 23.892 23.776 23.964 22.338
Tot. netto belastbaar ink. (€) 8.410.806.670 10.259.482.782 10.645.437.183 10.801.815.301 11.346.869.897
Waals Gewest Aantal aangiften 1.389.155 1.551.081 1.657.420 1.700.398 1.883.395
Gem. ink. per aangifte (€) 21.300 23.265 23.018 23.244 22.230
Tot. netto belastbaar ink. (€) 29.588.826.447 36.086.645.552 38.150.560.613 39.523.632.440 41.867.722.651
België Aantal aangiften 4.376.513 4.905.623 5.142.011 5.369.652 5.744.681
Gem. ink. per aangifte (€) 22.261 24.692 24.621 24.455 23.974
Tot. netto belastbaar ink. (€) 97.426.272.747 121.128.481.686 126.600.393.608 131.313.686.046 137.724.604.429
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)