Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2019)
Jaar 2019
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen
Totaal Rechtsvorm
Totaal Natuurlijke persoon 27.031 4.394 13.507 497 2 45.431
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting) 2.520 342 519 2 . 3.383
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen) 1.450 460 636 1 . 2.547
BVBA 7.314 3.068 3.499 6 . 13.887
Coöperative vennootschap 287 200 304 . . 791
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging 524 124 372 1 . 1.021
Handelsvennootschap van buitenlands recht 0 0 1 840 . 841
VZW (vereniging zonder winstgevend doel) 637 189 340 6 . 1.172
Publiekrechterlijke instelling 23 5 8 1 . 37
Andere rechtsvormen 204 43 64 0 . 311
Totaal 39.990 8.825 19.250 1.354 2 69.421
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)