Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2022)
Jaar 2022
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen
Totaal Rechtsvorm
Totaal Natuurlijke persoon 34.657 4.569 13.791 698 8 53.723
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting) 2.295 331 386 1 . 3.013
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen) 1.289 398 486 0 . 2.173
BVBA 8.162 2.980 3.128 1 . 14.271
Coöperative vennootschap 247 141 220 1 . 609
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging 443 97 381 0 . 921
Handelsvennootschap van buitenlands recht 2 3 1 1.890 0 1.896
VZW (vereniging zonder winstgevend doel) 609 175 305 0 . 1.089
Publiekrechterlijke instelling 5 1 0 1 . 7
Andere rechtsvormen 239 51 70 0 . 360
Totaal 47.948 8.746 18.768 2.592 8 78.062
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)