Faillissementen en banenverlies in België per maand, gemeente, economische activiteit (NACE 2008), type onderneming, rechtsvorm, grootteklasse van het aantal werknemers (RSZ) en levensduur
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Augustus 2023, September 2023, Oktober 2023, November 2023, December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024, April 2024, Mei 2024)
Jaar 2023 2024
Maand Mei 2023 Juni 2023 Juli 2023 Augustus 2023 September 2023 Oktober 2023 November 2023 December 2023 Januari 2024 Februari 2024 Maart 2024 April 2024 Mei 2024
Alle economische activiteiten Sectie
Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij Aantal faillissementen 10 7 4 7 9 11 14 3 4 10 3 5 5
B Winning van delfstoffen Aantal faillissementen . . . . . . . . . 1 . . .
C Industrie Aantal faillissementen 36 41 30 26 35 36 45 35 42 45 47 45 27
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Aantal faillissementen 1 1 4 1 . 2 1 1 . . . 1 2
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering Aantal faillissementen 2 1 1 . 4 1 3 . 2 2 1 2 2
F Bouwnijverheid Aantal faillissementen 191 228 136 84 239 197 206 234 218 229 206 214 227
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen Aantal faillissementen 166 242 147 85 210 211 158 192 209 205 220 190 177
H Vervoer en opslag Aantal faillissementen 62 76 47 24 63 62 52 49 60 55 61 75 51
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Aantal faillissementen 160 203 121 89 183 209 171 175 162 170 216 164 139
J Informatie en communicatie Aantal faillissementen 24 32 18 12 28 22 28 32 28 33 32 23 21
K Financiële activiteiten en verzekeringen Aantal faillissementen 2 7 3 3 8 5 11 7 3 8 6 5 3
L Exploitatie van en handel in onroerend goed Aantal faillissementen 14 21 12 5 11 17 21 12 20 19 11 22 15
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Aantal faillissementen 65 89 39 37 64 89 67 59 65 86 77 60 70
N Administratieve en ondersteunende diensten Aantal faillissementen 53 65 44 30 58 59 54 52 44 61 68 50 41
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen Aantal faillissementen . . . . . . . . . . . . 1
P Onderwijs Aantal faillissementen 3 5 5 5 10 7 5 3 12 7 6 5 1
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Aantal faillissementen 20 23 11 8 15 26 16 12 19 18 12 9 16
R Kunst, amusement en recreatie Aantal faillissementen 13 19 17 7 15 20 15 16 14 12 22 18 15
S Overige diensten Aantal faillissementen 42 32 24 9 37 50 33 35 40 33 36 37 29
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Aantal faillissementen . . . . . 1 . . . . . . .
Alle economische activiteiten Aantal faillissementen 864 1.092 663 432 989 1.025 900 917 942 994 1.024 925 842
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)