Faillissementen en banenverlies in België per maand, gemeente, economische activiteit (NACE 2008), type onderneming, rechtsvorm en grootteklasse van het aantal werknemers (RSZ)
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Augustus 2020, September 2020, Oktober 2020, November 2020, December 2020, Januari 2021, Februari 2021, Maart 2021, April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, Augustus 2021)
Jaar 2020 2021
Maand Augustus 2020 September 2020 Oktober 2020 November 2020 December 2020 Januari 2021 Februari 2021 Maart 2021 April 2021 Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Augustus 2021
Alle economische activiteiten Sectie
Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij Aantal faillissementen 3 6 9 10 5 6 4 8 8 5 2 6 2
C Industrie Aantal faillissementen 22 23 26 28 21 14 20 23 17 19 25 16 15
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Aantal faillissementen . 2 . . 1 . . . . 1 . . .
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering Aantal faillissementen . 3 1 2 2 2 1 . . 2 1 . 1
F Bouwnijverheid Aantal faillissementen 62 142 104 128 114 87 97 144 108 104 128 86 59
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen Aantal faillissementen 97 157 139 133 108 101 102 114 87 95 137 97 63
H Vervoer en opslag Aantal faillissementen 24 49 32 26 23 20 22 46 35 34 44 17 7
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Aantal faillissementen 69 125 117 85 77 74 75 90 73 71 104 75 49
J Informatie en communicatie Aantal faillissementen 10 20 29 20 17 19 17 20 15 12 18 16 12
K Financiële activiteiten en verzekeringen Aantal faillissementen 5 7 4 3 6 7 4 5 3 3 5 4 3
L Exploitatie van en handel in onroerend goed Aantal faillissementen 3 13 8 17 10 10 12 9 7 14 15 11 4
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Aantal faillissementen 40 53 55 55 47 38 61 60 37 39 47 35 25
N Administratieve en ondersteunende diensten Aantal faillissementen 24 57 38 39 32 26 24 37 38 35 51 32 18
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen Aantal faillissementen . . 1 . . . . . . . . . .
P Onderwijs Aantal faillissementen 1 8 3 8 1 2 6 2 1 2 2 2 1
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Aantal faillissementen 7 21 8 11 3 10 11 18 4 7 10 4 5
R Kunst, amusement en recreatie Aantal faillissementen 12 15 17 12 11 7 10 8 12 21 9 7 5
S Overige diensten Aantal faillissementen 11 28 23 18 11 22 33 21 21 22 17 20 2
Alle economische activiteiten Aantal faillissementen 390 729 614 595 489 445 499 605 466 486 615 428 271
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)