Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2019)
Jaar 2019
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen
Alle economische activiteiten Sectie
Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij 1.049 24 761 16 0 1.850
B Winning van delfstoffen 3 1 4 0 . 8
C Industrie 2.997 316 1.184 96 . 4.593
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 166 15 53 8 . 242
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 82 7 42 3 . 134
F Bouwnijverheid 9.893 1.603 2.817 425 0 14.738
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 8.719 1.445 4.066 1.599 0 15.829
H Vervoer en opslag 1.768 675 460 221 0 3.124
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 3.707 726 1.711 69 0 6.213
J Informatie en communicatie 3.957 1.227 1.313 54 . 6.551
K Financiële activiteiten en verzekeringen 495 112 223 26 . 856
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 1.801 377 703 23 0 2.904
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 12.145 3.242 4.229 147 0 19.763
N Administratieve en ondersteunende diensten 4.941 825 1.952 147 . 7.865
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 27 7 13 . . 47
P Onderwijs 2.220 325 896 14 . 3.455
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 2.057 310 1.121 14 1 3.503
R Kunst, amusement en recreatie 2.717 499 950 18 0 4.184
S Overige diensten 5.353 489 1.913 53 0 7.808
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 8 7 5 1 . 21
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0 2 1 0 . 3
Onbekende economische activiteit 35 7 11 3 . 56
Alle economische activiteiten 64.140 12.241 24.428 2.937 1 103.747
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)