Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2022)
Jaar 2022
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen
Alle economische activiteiten Sectie
Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij 1.039 25 781 11 0 1.856
B Winning van delfstoffen 5 1 3 0 . 9
C Industrie 3.142 257 1.205 74 . 4.678
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 86 19 22 4 . 131
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 107 7 47 4 . 165
F Bouwnijverheid 11.668 1.235 3.117 321 2 16.343
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 9.122 1.166 3.902 1.542 2 15.734
H Vervoer en opslag 2.056 485 411 139 0 3.091
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 3.900 485 1.716 91 0 6.192
J Informatie en communicatie 4.525 1.230 1.309 37 . 7.101
K Financiële activiteiten en verzekeringen 553 95 179 12 . 839
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 1.933 370 802 26 . 3.131
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 13.954 3.398 4.730 101 . 22.183
N Administratieve en ondersteunende diensten 5.981 812 2.186 99 . 9.078
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 26 11 5 . . 42
P Onderwijs 2.305 422 1.024 11 . 3.762
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 14.270 1.442 4.935 36 . 20.683
R Kunst, amusement en recreatie 2.905 494 962 19 0 4.380
S Overige diensten 4.859 476 1.995 39 0 7.369
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 24 9 8 1 . 42
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 1 3 1 0 . 5
Onbekende economische activiteit 33 3 4 4 . 44
Alle economische activiteiten 82.494 12.445 29.344 2.571 4 126.858
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)