Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) per maand en aggregaat nace rev.2
Filters:
Referentie periode : Laatste 13 Referentiemaand(Januari 2019, Februari 2019, Maart 2019, April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Augustus 2019, September 2019, Oktober 2019, November 2019, December 2019, Januari 2020)
Basisjaar : 2010
Econ
activiteit NACE Rev
2 : 08 Overige winning van delfstoffen, B Winning van delfstoffen, 13 Vervaardiging van textiel, 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen/ vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk, 20 Vervaardiging van chemische producten, 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof, 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm, 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, 26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten, 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur, C Industrie
Referentiemaand Januari 2019 Februari 2019 Maart 2019 April 2019 Mei 2019 Juni 2019 Juli 2019 Augustus 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 December 2019 Januari 2020
Basisjaar 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt
Sectie Afdeling Groep
B Winning van delfstoffen 08 Overige winning van delfstoffen 118,4 118,8 120,0 120,4 120,4 120,4 120,5 120,5 120,4 120,5 120,5 120,8 122,4
B Winning van delfstoffen 124,8 125,3 126,5 127,1 127,2 127,2 127,0 127,0 127,0 127,0 126,8 127,2 128,8
C Industrie 13 Vervaardiging van textiel 119,6 121,5 120,9 121,3 121,8 122,1 122,0 122,2 122,3 121,6 121,7 122,0 121,3
16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen/ vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk 124,0 123,4 122,8 123,2 123,3 121,8 122,1 121,7 121,0 120,9 120,3 120,3 120,7
19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 117,1 121,8 125,0 128,9 129,6 121,5 123,4 119,6 123,5 123,8 125,0 128,1 131,6
20 Vervaardiging van chemische producten 110,3 110,2 110,0 111,7 112,5 113,0 109,4 109,2 108,7 108,0 108,7 108,7 108,3
22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 115,5 112,8 114,0 114,7 114,3 114,1 114,3 113,8 113,8 113,7 114,9 113,7 114,3
23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 109,3 110,8 112,3 112,0 112,7 112,7 112,5 112,1 112,6 111,8 112,1 112,3 111,4
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 121,1 123,7 122,3 122,1 119,2 119,9 121,1 123,7 124,8 123,1 120,4 120,0 122,5
25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten 108,6 108,7 108,4 108,4 108,3 108,3 108,2 107,6 107,3 106,5 105,9 104,5 104,6
26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten 106,4 107,1 106,4 106,4 106,3 107,2 107,1 107,1 107,0 107,0 107,0 107,1 108,6
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 116,1 116,9 117,3 117,8 117,5 117,1 117,4 117,0 116,9 116,9 117,0 117,2 117,5
C Industrie 111,0 112,0 112,4 113,4 113,4 112,4 112,1 111,3 112,1 111,9 112,1 112,5 113,1
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)