Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2019)
Jaar 2019
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen
Alle economische activiteiten Sectie
Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij 1.181 11 753 9 0 1.954
B Winning van delfstoffen 3 0 3 1 . 7
C Industrie 2.009 266 905 56 . 3.236
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 82 10 18 1 . 111
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 36 4 39 1 . 80
F Bouwnijverheid 4.977 1.301 2.560 210 0 9.048
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 7.724 1.565 4.342 537 0 14.168
H Vervoer en opslag 1.138 419 440 87 1 2.085
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 3.241 718 1.828 71 0 5.858
J Informatie en communicatie 2.320 640 991 60 . 4.011
K Financiële activiteiten en verzekeringen 257 61 105 16 . 439
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 965 207 371 12 1 1.556
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 6.867 2.156 2.840 133 0 11.996
N Administratieve en ondersteunende diensten 2.732 614 1.270 80 . 4.696
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 21 2 3 . . 26
P Onderwijs 1.002 155 417 18 . 1.592
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 934 125 433 11 0 1.503
R Kunst, amusement en recreatie 1.536 221 605 19 0 2.381
S Overige diensten 2.929 348 1.322 32 0 4.631
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 8 1 2 0 . 11
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0 0 0 0 . 0
Onbekende economische activiteit 28 1 3 0 . 32
Alle economische activiteiten 39.990 8.825 19.250 1.354 2 69.421
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)