Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2022)
Jaar 2022
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen
Alle economische activiteiten Sectie
Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij 1.186 24 786 23 0 2.019
B Winning van delfstoffen 3 0 6 0 . 9
C Industrie 2.479 234 957 69 . 3.739
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 94 10 16 3 . 123
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 57 8 32 2 . 99
F Bouwnijverheid 6.952 1.170 2.408 343 1 10.874
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 9.334 1.425 3.900 1.526 0 16.185
H Vervoer en opslag 1.455 481 429 171 6 2.542
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 3.225 596 1.494 53 0 5.368
J Informatie en communicatie 2.379 679 886 53 . 3.997
K Financiële activiteiten en verzekeringen 287 77 96 13 . 473
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 1.027 212 401 19 . 1.659
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 8.149 2.275 2.968 134 . 13.526
N Administratieve en ondersteunende diensten 3.173 610 1.323 70 . 5.176
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 17 7 14 . . 38
P Onderwijs 1.357 195 529 22 . 2.103
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 1.262 134 587 19 . 2.002
R Kunst, amusement en recreatie 1.545 234 529 20 1 2.329
S Overige diensten 3.946 372 1.405 51 0 5.774
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 14 2 1 0 . 17
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 0 1 0 1 . 2
Onbekende economische activiteit 7 0 1 0 . 8
Alle economische activiteiten 47.948 8.746 18.768 2.592 8 78.062
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)