Jaar 2018
Gebouwtype Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen
Aantal eenheden Aantal eenheden Aantal eenheden
Karakteristieken België Gewest
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte kleiner dan 45 m² België Vlaams Gewest 25.659 4.151 1.431
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.332 506 33
Waals Gewest 30.166 10.193 1.638
België 61.157 14.850 3.102
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte van 45 m² tot 64 m² België Vlaams Gewest 121.607 21.875 3.278
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 30.168 4.161 91
Waals Gewest 102.501 48.602 6.263
België 254.276 74.638 9.632
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte van 65 m² tot 104 m² België Vlaams Gewest 337.810 211.838 66.109
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 54.779 7.492 942
Waals Gewest 190.335 142.577 97.232
België 582.924 361.907 164.283
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte groter dan 104 m² België Vlaams Gewest 165.345 344.914 825.019
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16.322 3.382 4.727
Waals Gewest 95.589 166.919 400.878
België 277.256 515.215 1.230.624
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)