Jaar 2019
Gebouwtype Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen
Aantal eenheden Aantal eenheden Aantal eenheden
Karakteristieken België Gewest
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte kleiner dan 45 m² België Vlaams Gewest 25.596 4.158 1.509
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.297 506 34
Waals Gewest 30.163 10.246 1.660
België 61.056 14.910 3.203
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte van 45 m² tot 64 m² België Vlaams Gewest 121.505 21.896 3.253
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 30.042 4.155 89
Waals Gewest 102.379 48.702 6.259
België 253.926 74.753 9.601
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte van 65 m² tot 104 m² België Vlaams Gewest 339.214 213.885 65.921
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 54.692 7.512 943
Waals Gewest 191.028 143.388 97.187
België 584.934 364.785 164.051
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte groter dan 104 m² België Vlaams Gewest 165.740 347.420 827.818
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16.186 3.387 4.733
Waals Gewest 95.971 168.033 403.188
België 277.897 518.840 1.235.739
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)