Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige
Jaar Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
2019 Alle werknemersklassen Geen werknemer 507.131 88.852 207.589 19.741 32 823.345
1-4 werknemers 70.042 14.048 36.365 851 . 121.306
5-9 werknemers 18.328 3.442 8.281 296 . 30.347
10-19 werknemers 10.826 1.971 4.331 204 . 17.332
20-49 werknemers 7.048 1.355 2.615 157 . 11.175
50-99 werknemers 1.968 464 774 55 . 3.261
100-199 werknemers 1.175 271 405 27 . 1.878
200-249 werknemers 227 64 76 7 . 374
250-499 werknemers 512 150 169 8 . 839
500-999 werknemers 255 91 70 3 . 419
1000-1999 werknemers 103 54 36 . . 193
2000-2999 werknemers 28 16 12 . . 56
3000-3999 werknemers 20 14 9 . . 43
4000-4999 werknemers 7 5 4 1 . 17
5000-9999 werknemers 12 16 6 1 . 35
+ 10000 werknemers 3 12 . . . 15
Alle werknemersklassen 617.685 110.825 260.742 21.351 32 1.010.635
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)