Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2022)
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige
Jaar Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
2022 Alle werknemersklassen Geen werknemer 599.406 95.721 235.205 18.959 24 949.315
1-4 werknemers 72.843 14.379 37.512 863 . 125.597
5-9 werknemers 18.756 3.556 8.767 306 . 31.385
10-19 werknemers 11.127 2.035 4.551 205 . 17.918
20-49 werknemers 7.322 1.376 2.709 149 . 11.556
50-99 werknemers 2.135 525 819 68 . 3.547
100-199 werknemers 1.219 270 433 32 . 1.954
200-249 werknemers 268 65 86 9 . 428
250-499 werknemers 536 152 177 8 . 873
500-999 werknemers 278 93 74 3 . 448
1000-1999 werknemers 113 52 40 . . 205
2000-2999 werknemers 36 22 13 . . 71
3000-3999 werknemers 14 8 7 . . 29
4000-4999 werknemers 9 6 7 . . 22
5000-9999 werknemers 15 15 5 2 . 37
+ 10000 werknemers 6 11 1 . . 18
Alle werknemersklassen 714.083 118.286 290.406 20.604 24 1.143.403
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)