Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2020)
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige
Jaar Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
2020 Alle werknemersklassen Geen werknemer 536.395 91.169 216.026 20.011 48 863.649
1-4 werknemers 71.320 14.356 36.681 886 . 123.243
5-9 werknemers 17.530 3.379 8.183 308 . 29.400
10-19 werknemers 10.298 1.878 4.244 187 . 16.607
20-49 werknemers 6.730 1.278 2.578 153 . 10.739
50-99 werknemers 1.978 461 775 60 . 3.274
100-199 werknemers 1.172 256 402 27 . 1.857
200-249 werknemers 238 64 84 8 . 394
250-499 werknemers 509 146 162 7 . 824
500-999 werknemers 251 90 72 3 . 416
1000-1999 werknemers 105 51 41 . . 197
2000-2999 werknemers 25 19 10 . . 54
3000-3999 werknemers 19 12 9 . . 40
4000-4999 werknemers 10 8 5 . . 23
5000-9999 werknemers 12 16 5 2 . 35
+ 10000 werknemers 4 11 1 . . 16
Alle werknemersklassen 646.596 113.194 269.278 21.652 48 1.050.768
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)