Jaar 2019
Grootteklasse personeel 1-4 werknemers 5-9 werknemers 10 of meer werknemers
Geaggregeerd niveau 1 B-N_X_K642: Industrie en marktdiensten, exclusief de holdings P-S: Onderwijs/ menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening/ kunst, amusement en recreatie/ overige diensten B-N_X_K642: Industrie en marktdiensten, exclusief de holdings P-S: Onderwijs/ menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening/ kunst, amusement en recreatie/ overige diensten B-N_X_K642: Industrie en marktdiensten, exclusief de holdings P-S: Onderwijs/ menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening/ kunst, amusement en recreatie/ overige diensten
Aant. actieve ondernemingen in t 129.238 . 28.557 . 30.037 .
Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t 226.851 . 182.841 . 2.029.156 .
Aant. werkzame personen in de actieve ondernemingen in t 378.042 . 217.897 . 2.073.460 .
Aant. oprichtingen van ondernemingen in t 6.294 . 727 . 349 .
Aantal werknemers in de populatie van in t opgerichte ondernemingen . . . . 7.102 .
Aant. werkzame personen in de populatie van in t opgerichte ondernemingen . . . . 7.363 .
Aantal stopzettingen van ondernemingen in t 1.662 . 138 . 69 .
Aantal werkzame personen in de populatie van in t stopgezette ondernemingen 4.154 . 1.029 . 1.625 .
Aantal werknemers in de populatie van in t stopgezette ondernemingen 2.129 . 858 . 1.519 .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)