Aantal opgerichte, actieve en verdwenen BTW-plichtige ondernemingen, gebaseerd op het bedrijfsregister, per jaar, gemeente, economische activiteit (NACE-BEL) en type onderneming/rechtspersoon
Filters:
Datum : Laatste 10 Jaar( 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007
Aantal actief Aantal actief Aantal actief Aantal actief Aantal actief
Alle economische activiteiten Volgens 17 activiteitengroepen
Alle economische activiteiten A Landbouw, jacht en bosbouw 69.536 69.038 68.666 68.038 67.498
B Visserij 305 301 304 290 291
C Winning van delfstoffen 329 317 313 307 310
D Industrie 48.910 49.188 49.204 49.536 50.505
E Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 281 298 306 328 349
F Bouwnijverheid 82.007 83.934 86.409 89.198 91.582
G Groot- en detailhandel: reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen 182.376 181.829 181.905 179.511 180.777
H Hotels en restaurants 54.945 55.752 56.248 56.497 56.548
I Vervoer, opslag en communicatie 24.687 25.089 26.064 26.253 27.496
J Financiƫle instellingen 3.839 3.902 4.007 4.077 4.220
K Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven 142.043 147.631 153.561 160.082 168.551
L Openbaar bestuur en defensie: verplichte sociale verzekeringen 456 466 565 550 600
M Onderwijs 2.777 2.986 3.257 3.511 3.765
N Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 8.135 8.646 9.093 9.630 10.296
O Overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal culturele en persoonlijke diensten 61.315 62.784 64.653 66.537 68.642
P Huishoudens 157 151 165 177 159
Q Extraterritoriale organisaties en lichamen 7 7 6 7 8
Niet beschikbaar 5.657 5.498 5.526 5.472 5.530
Alle economische activiteiten 687.762 697.817 710.252 720.001 737.127
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)