Referentiejaar 2017
Omzet Aankopen goederen en diensten Invest. In Materiële Goederen Omzet per werkzame persoon Arbeidsproductiviteit Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen 804.171 532.820 91.672 306 103 64
C Industrie 267.652.442 216.402.685 9.713.132 534 112 65
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 32.196.850 26.712.270 2.358.775 1.700 292 107
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 10.991.087 7.600.413 2.638.983 443 149 65
F Bouwnijverheid 72.795.569 54.607.670 3.854.171 217 54 51
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 455.964.706 405.422.848 6.844.639 734 76 50
H Vervoer en opslag 50.885.645 36.513.123 6.324.556 238 78 53
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 16.236.970 10.520.107 1.284.887 90 31 25
J Informatie en communicatie 36.435.430 22.152.982 2.703.521 273 114 76
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 14.401.654 7.020.936 6.789.031 192 90 48
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 70.353.267 45.785.694 5.241.778 214 79 69
N Administratieve en ondersteunende diensten 41.872.530 22.118.872 6.415.074 97 49 35
S Overige diensten . . . . . .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)