Referentiejaar 2019
Omzet Aankopen goederen en diensten Invest. in materiële goederen Omzet per werkzame persoon Arbeidsproductiviteit Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen 769.127 508.231 124.526 301 106 71
C Industrie 273.621.234 216.286.411 11.520.054 525 122 68
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 26.439.423 20.718.147 7.478.615 1.177 253 100
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 9.011.339 6.105.687 1.766.657 356 131 65
F Bouwnijverheid 75.988.379 56.841.648 5.277.509 227 60 53
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 490.294.187 431.651.578 8.525.799 793 91 51
H Vervoer en opslag 51.122.988 35.700.017 5.539.723 231 84 55
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 18.765.542 12.351.761 1.453.648 110 36 26
J Informatie en communicatie 38.038.566 21.089.363 5.133.721 251 119 79
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 15.812.543 7.497.085 7.335.536 196 101 45
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 61.194.152 36.144.216 4.917.114 178 76 66
N Administratieve en ondersteunende diensten 42.668.133 20.321.431 7.762.835 91 48 36
S Overige diensten . . . . . .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)