Referentiejaar 2016
Omzet Aankopen goederen en diensten Invest. In Materiële Goederen Omzet per werkzame persoon Arbeidsproductiviteit Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen 819.244 562.662 68.268 309 97 60
C Industrie 246.308.001 197.064.457 9.788.391 498 112 64
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 31.311.120 25.512.733 2.173.785 1.702 320 116
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 9.991.665 6.763.972 1.645.857 452 153 61
F Bouwnijverheid 70.441.448 54.085.829 3.541.671 221 53 50
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 454.083.981 427.490.839 7.703.984 734 69 50
H Vervoer en opslag 50.515.290 35.336.715 5.224.703 239 76 51
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 15.294.136 9.965.021 1.140.896 87 30 25
J Informatie en communicatie 35.045.287 21.413.063 2.580.950 273 115 76
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 13.545.007 6.205.822 6.824.139 179 95 46
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 63.061.646 39.674.874 4.666.876 197 77 69
N Administratieve en ondersteunende diensten 40.014.076 21.332.630 7.128.070 97 48 35
S Overige diensten . . . . . .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)