Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: Belangrijkste indicatoren per jaar en sector van economische activiteit (Nace Rev. 2)
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2021
Referentiejaar 2021
Omzet Aankopen goederen en diensten Invest. in materiële goederen Omzet per werkzame persoon Arbeidsproductiviteit Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen 709.842 476.537 64.911 306 101 72
C Industrie 289.820.696 231.562.720 13.586.763 577 135 69
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 29.556.900 21.777.378 3.120.898 1.349 355 106
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 11.059.168 7.624.285 1.991.506 433 153 68
F Bouwnijverheid 81.237.271 61.881.327 7.716.951 247 62 54
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 507.055.297 445.967.317 12.574.548 788 93 52
H Vervoer en opslag 54.419.946 38.273.158 5.496.703 247 81 55
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 14.128.160 9.402.476 1.438.317 88 30 19
J Informatie en communicatie 40.041.479 22.393.202 3.477.077 254 120 80
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 16.200.224 7.497.868 13.155.578 200 104 47
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 69.717.862 40.848.197 5.628.824 194 85 69
N Administratieve en ondersteunende diensten 40.427.711 17.444.527 7.053.968 84 48 35
S Overige diensten . . . . . .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)