Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: Belangrijkste indicatoren per jaar en sector van economische activiteit (Nace Rev. 2)
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2018
Referentiejaar 2018
Omzet Aankopen goederen en diensten Invest. in materiële goederen Omzet per werkzame persoon Arbeidsproductiviteit Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen 693.181 504.893 47.013 321 87 63
C Industrie 266.479.527 214.946.866 10.636.966 529 118 67
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 31.608.694 26.166.564 3.161.518 1.020 181 93
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 8.724.355 5.729.735 1.839.770 353 136 66
F Bouwnijverheid 69.100.679 52.064.325 7.050.069 216 57 52
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 460.444.844 419.448.798 8.543.981 690 72 50
H Vervoer en opslag 46.571.464 31.658.153 6.151.791 217 77 54
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 16.432.793 10.283.420 1.351.494 88 32 25
J Informatie en communicatie 35.069.073 19.755.196 3.406.893 242 112 76
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 13.914.152 7.256.837 6.050.333 181 86 45
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 59.112.024 35.641.173 5.443.438 182 75 66
N Administratieve en ondersteunende diensten 39.854.407 19.532.468 6.772.418 87 45 35
S Overige diensten . . . . . .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)