Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2019)
Jaar 2019
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen
Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen Geen werknemer 60.273 11.201 22.184 2.812 1 96.471
1-4 werknemers 3.029 819 1.816 93 . 5.757
5-9 werknemers 486 116 263 16 . 881
10-19 werknemers 210 45 92 8 . 355
20-49 werknemers 93 40 43 6 . 182
50-99 werknemers 11 6 23 1 . 41
100-199 werknemers 20 4 3 1 . 28
200-249 werknemers 3 2 3 0 . 8
250-499 werknemers 6 8 1 0 . 15
500-999 werknemers 6 0 0 0 . 6
1000-1999 werknemers 3 0 0 . . 3
2000-2999 werknemers 0 0 0 . . 0
3000-3999 werknemers 0 0 0 . . 0
4000-4999 werknemers 0 0 0 0 . 0
5000-9999 werknemers 0 0 0 0 . 0
+ 10000 werknemers 0 0 . . . 0
Alle werknemersklassen 64.140 12.241 24.428 2.937 1 103.747
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)