Niveau 1 Voedingsproducten Niet-voedingsproducten Diensten Huur
Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex
Jaar Maand
2023 Januari 2023 131,00 128,57 127,92 120,55
Februari 2023 133,19 124,57 128,56 121,41
Maart 2023 135,90 124,59 129,08 121,68
April 2023 137,30 121,44 129,49 121,68
Mei 2023 137,16 120,80 131,54 122,73
Juni 2023 137,66 120,20 131,28 123,28
Juli 2023 138,02 120,89 133,40 123,14
Augustus 2023 139,09 122,36 133,84 123,69
September 2023 135,96 122,33 133,07 123,50
Oktober 2023 135,99 122,63 133,53 125,47
November 2023 137,65 122,28 133,61 125,66
December 2023 136,32 123,74 134,14 126,52
2024 Januari 2024 139,62 123,10 134,51 127,67
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)