Niveau 1 Voedingsproducten Niet-voedingsproducten Diensten Huur
Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex
Jaar Maand
2020 Juli 2020 112,57 103,92 115,90 109,72
Augustus 2020 112,76 103,99 115,90 109,83
September 2020 111,42 103,87 115,49 110,17
Oktober 2020 111,38 104,20 115,65 110,81
November 2020 110,59 104,10 115,70 110,79
December 2020 109,88 104,24 115,84 111,64
2021 Januari 2021 110,83 104,77 116,15 111,41
Februari 2021 110,46 105,26 116,46 111,59
Maart 2021 110,99 105,97 116,18 111,72
April 2021 112,01 106,04 116,63 111,64
Mei 2021 111,68 106,54 116,60 112,24
Juni 2021 110,94 107,21 116,96 112,36
Juli 2021 111,58 108,23 118,36 111,91
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)