Energie gebruiksstatistieken
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2019)
Indicator : Totale energievoorziening, Transformatie input, Transformatie output, Energie sector, Distributieverliezen, Finale consumptie, Statistisch verschil, Niet beschikbaar, Onbekend
Product : Vaste fossiele brandstoffen, Siderurgische gassen, Turf en turfproducten, Schalie en oliezanden, Aardolie en aardolieproducten, Aardgas, Hernieuwbare energie en biobrandstoffen, Niet-hernieuwbaar afval, Kernenergie, Warmte, Elektriciteit, Niet beschikbaar, Onbekend
Kiloton olie equivalent
Alle producten Alle producten Alle producten
Product Groep Vaste fossiele brandstoffen Siderurgische gassen Aardolie en aardolieproducten Aardgas Hernieuwbare energie en biobrandstoffen Niet-hernieuwbaar afval Kernenergie Warmte Elektriciteit
Indicator Groep Indicator Niveau 1 Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening Primaire productie . . . 3 3.631 663 11.340 310 . 15.946
Teruggewonnen en gerecycleerde producten 27 . 32 . . . . . . 58
Invoer 3.230 . 63.092 19.224 1.181 1 . . 1.095 87.823
Uitvoer -83 . -32.486 -3.740 -438 . . . -1.254 -38.002
Internationale maritieme bunkers . . -8.188 -10 . . . . . -8.198
Internationale luchtvaart bunkers . . -1.704 . . . . . . -1.704
Voorraadwijzigingen -95 . -480 -276 . . . . . -851
Totale energievoorziening 3.079 . 20.265 15.201 4.374 664 11.340 310 -159 55.072
Transformatie input Productie van elektriciteit en warmte 9 488 11 3.877 2.423 499 11.340 546 100 19.293
Cokesovens 1.110 . . . . . . . . 1.110
Hoogovens 2.116 . . . . . . . . 2.116
Raffinaderijen en petrochemische industrie . . 43.090 . . . . . . 43.090
Voor gemengd aardgas . . . . 0 . . . . 0
Transformatie input 3.235 488 43.101 3.877 2.423 499 11.340 546 100 65.609
Transformatie output Productie van elektriciteit en warmte . . . . . . . 737 8.061 8.798
Cokesovens 886 213 . . . . . . . 1.099
Hoogovens . 671 . . . . . . . 671
Raffinaderijen en petrochemische industrie . . 42.898 . . . . . . 42.898
Gemengd in aardgas . . . 0 . . . . . 0
Niet gespecifieerd Transformatie output . . 153 . . . . . . 153
Transformatie output 886 883 43.051 0 . . . 737 8.061 53.619
Energie sector Productie van elektriciteit en warmte . . 1 4 0 . . . 332 338
Cokesovens . 91 0 . . . . . . 91
Hoogovens . 165 0 . . . . . . 166
Olieraffinaderijen . . 1.098 794 . . . . 143 2.035
Liquefactie (LNG) en hervergassingsinstallaties . . . 46 . . . 0 . 46
Niet gespecifieerd Energie sector . . . . . . . 3 6 10
Energie sector . 257 1.100 844 0 . . 3 481 2.685
Distributieverliezen . . . 29 1 . . 7 309 346
Finale consumptie Industrie sector IJzer en staal 15 153 14 503 . 2 . . 339 1.026
Chemie en petrochemie 13 . 1.044 1.325 10 1 . 334 1.265 3.991
Non ferro metalen 7 . 0 115 . . . . 178 299
Niet-metaalhoudende mineralen 344 . 33 493 133 118 . 8 173 1.303
Transportmaterialen . . 4 49 . . . 0 71 123
Machinerie . . 15 112 4 . . . 142 273
Extractieve industrie . . 0 15 . . . . 38 53
Voeding, dranken en tabak 33 . 7 939 82 . . 46 532 1.639
Papier, pulp en drukkerij 23 . 9 129 273 15 . 27 173 649
Hout en houtproducten . . . 19 161 . . . 48 227
Bouw . . 72 56 . . . . 80 208
Textiel en leer . . 1 83 . 1 . 0 85 170
Niet gespecifieerd Industrie . . 62 115 10 . . . 173 361
Industrie sector 436 153 1.262 3.953 673 136 . 415 3.296 10.323
Transport sector Spoorverkeer 0 . 23 . . . . . 138 161
Wegverkeer . . 7.967 28 485 . . . 8 8.489
Binnenlandse luchtvaart . . 2 . . . . . . 2
Binnenlandse scheepvaart . . 153 . . . . . . 153
Transport via pijpleiding . . . 27 . . . . 8 35
Niet gespecifieerd Transport . . 0 . . . . . 0 0
Transport sector 0 . 8.146 55 485 . . . 154 8.841
Andere sectoren Publieke en commerciƫle diensten . . 706 1.847 67 29 . 47 1.860 4.556
Huishoudens 46 . 2.290 3.279 683 . . 16 1.585 7.899
Land- en bosbouw 6 . 388 301 41 . . 6 153 895
Niet gespecifieerd Andere sectoren . . 39 . 0 . . . . 39
Andere sectoren 52 . 3.422 5.428 791 29 . 69 3.598 13.389
Niet energetisch verbruik 258 . 5.977 1.015 . . . . . 7.250
Finale consumptie 746 153 18.807 10.451 1.949 165 . 485 7.048 39.803
Statistisch verschil -16 -14 308 -0 -0 0 . 6 -37 248
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)