Bruto elektriciteitsproductie
Filters:
Jaar : Laatste 8 Jaar(2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
Product : Kernenergie, Antraciet, Cokeskool, Andere bitumineuze kool, Subbitumineuze kool, Bruinkool, Steenkool-briketten, Cokesoven-cokes, Gascokes, Koolteer, BKB (bruinkoolbriketten), Fabrieksgas, Cokesovengas, Hoogovengas, Andere teruggewonnen gassen, Turf, Turfproducten, Olieschalie en oliezand, Ruwe aardolie, NGL (aardgascondensaten), Raffinaderijgas, LPG, Kerosine, Lamppetroleum, Nafta, Gas-/dieselolie, Zware stookolie, Bitumen, Petroleumcokes, Overige olieproducten, Aardgas, Niet-gepompte waterkracht, Getijden-, golf- en oceaanenergie, Windenergie, Fotovoltaïsche zonne-energie, Geothermische energie, Vaste biobrandstoffen, Biogas, Hernieuwbaar huishoudelijk afval, Biobenzine, Biodiesel, Andere vloeibare biobrandstoffen, Niet-hernieuwbaar industrieel afval, Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval, Recuperatiewarmte, Gepompte hydro, Andere bronnen, Niet beschikbaar, Onbekend
Gigawattuur
Indicator groep Bruto elektriciteitsproductie
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Alle producten Product groep Product niveau 1
Alle producten Kernenergie Kernenergie 33.703 26.103 43.523 42.227 28.597 43.524 34.435 50.326
Vaste fossiele brandstoffen Andere bitumineuze kool 2.090 2.075 390 91 91 94 82 58
Siderurgische gassen Cokesovengas 35 15 12 6 8 7 11 6
Hoogovengas 1.963 1.879 2.090 2.185 2.103 2.260 1.644 1.627
Andere teruggewonnen gassen 173 142 148 143 143 155 141 72
Aardolie en aardolieproducten Raffinaderijgas 167 156 160 142 132 48 100 92
LPG 1 1 1 10 9 9 6 5
Lamppetroleum 2 6 6 11 4 2 1 1
Gas-/dieselolie 17 18 9 10 16 11 11 10
Zware stookolie 30 29 14 3 1 1 2 2
Aardgas Aardgas 19.335 22.020 22.078 23.014 23.981 25.529 26.773 22.577
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen Niet-gepompte waterkracht 292 318 370 270 292 302 267 393
Windenergie 4.615 5.574 5.417 6.518 7.571 9.750 12.764 11.942
Fotovoltaïsche zonne-energie 2.886 3.056 3.095 3.308 3.903 4.252 5.105 5.608
Vaste biobrandstoffen 2.632 3.554 3.471 3.816 3.484 3.291 3.319 3.051
Biogas 872 959 993 938 945 947 1.015 959
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 832 869 880 921 915 864 916 918
Biodiesel 13 14 14 11 12 12 5 2
Andere vloeibare biobrandstoffen 77 116 17 24 63 59 19 8
Niet-hernieuwbaar afval Niet-hernieuwbaar industrieel afval 370 399 422 435 438 419 395 371
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval 841 838 855 854 828 789 833 805
Andere bronnen Recuperatiewarmte 419 459 513 540 478 425 487 366
Gepompte hydro 1.173 1.099 1.119 1.127 1.015 879 1.048 932
Andere bronnen 8 11 11 11 9 11 11 11
Alle producten 72.545 69.708 85.608 86.616 75.037 93.640 89.389 100.142
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)