Bruto elektriciteitsproductie
Filters:
Jaar : Laatste 8 Jaar(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Product : Kernenergie, Antraciet, Cokeskool, Andere bitumineuze kool, Subbitumineuze kool, Bruinkool, Steenkool-briketten, Cokesoven-cokes, Gascokes, Koolteer, BKB (bruinkoolbriketten), Fabrieksgas, Cokesovengas, Hoogovengas, Andere teruggewonnen gassen, Turf, Turfproducten, Olieschalie en oliezand, Ruwe aardolie, NGL (aardgascondensaten), Raffinaderijgas, LPG, Kerosine, Lamppetroleum, Nafta, Gas-/dieselolie, Zware stookolie, Bitumen, Petroleumcokes, Overige olieproducten, Aardgas, Niet-gepompte waterkracht, Getijden-, golf- en oceaanenergie, Windenergie, Fotovoltaïsche zonne-energie, Geothermische energie, Vaste biobrandstoffen, Biogas, Hernieuwbaar huishoudelijk afval, Biobenzine, Biodiesel, Andere vloeibare biobrandstoffen, Niet-hernieuwbaar industrieel afval, Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval, Recuperatiewarmte, Gepompte hydro, Andere bronnen, Niet beschikbaar, Onbekend
Gigawattuur
Indicator groep Bruto elektriciteitsproductie
Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alle producten Product groep Product niveau 1
Alle producten Kernenergie Kernenergie 48.234 40.295 42.644 33.703 26.103 43.523 42.227 28.597
Vaste fossiele brandstoffen Andere bitumineuze kool 3.476 3.389 3.008 2.090 2.075 390 91 91
Siderurgische gassen Cokesovengas 56 16 39 35 15 12 6 8
Hoogovengas 1.800 1.913 1.965 1.963 1.879 2.090 2.185 2.103
Andere teruggewonnen gassen 115 147 147 173 142 148 143 143
Aardolie en aardolieproducten Raffinaderijgas 112 209 90 167 156 160 142 132
LPG . . . 1 . 9 10 9
Lamppetroleum 10 6 3 2 6 6 11 4
Gas-/dieselolie 63 19 17 17 18 9 10 16
Zware stookolie 105 99 47 30 29 14 3 1
Aardgas Aardgas 25.438 23.546 20.924 19.321 22.026 22.113 23.018 23.982
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen Niet-gepompte waterkracht 196 357 380 292 318 370 270 314
Windenergie 2.312 2.751 3.665 4.615 5.574 5.438 6.514 7.465
Fotovoltaïsche zonne-energie 1.169 2.148 2.644 2.886 3.056 3.095 3.307 3.902
Vaste biobrandstoffen 3.125 3.685 3.356 2.632 3.554 3.471 3.816 3.484
Biogas 528 664 775 872 953 993 938 945
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 822 705 729 880 927 955 987 968
Biodiesel 24 20 16 13 14 14 11 12
Andere vloeibare biobrandstoffen 201 128 110 77 116 17 24 63
Niet-hernieuwbaar afval Niet-hernieuwbaar industrieel afval 518 572 434 390 399 422 435 438
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval 576 725 748 888 897 921 948 919
Andere bronnen Recuperatiewarmte 134 227 412 419 459 513 540 478
Gepompte hydro 1.227 1.302 1.324 1.173 1.099 1.119 1.127 1.015
Andere bronnen . . 11 8 11 11 11 9
Alle producten 90.241 82.923 83.488 72.646 69.825 85.813 86.776 75.095
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)