Statistiek van de geslachte dieren: dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor consumptie, jaarresultaten per diersoort en regio
Filters:
Jaar : Laatste 3 Jaar(2018, 2019, 2020)
Jaar 2018 2019 2020
België België België België België België België
Gewest Vlaams + Brussels Hoofdstedeli Waals Gewest Vlaams + Brussels Hoofdstedeli Waals Gewest Vlaams + Brussels Hoofdstedeli Waals Gewest
Alle geslachte dieren Diersoort
Alle geslachte dieren Runderen Aantal slachtingen 661.967 226.132 888.099 616.533 221.353 837.886 562.329 220.322 782.651
Totaal slachtgewicht 184.232.913 93.079.042 277.311.955 170.906.653 92.842.900 263.749.553 162.194.365 92.314.326 254.508.691
Varkens Aantal slachtingen 10.505.694 724.850 11.230.544 10.018.430 701.106 10.719.536 10.420.962 729.280 11.150.242
Totaal slachtgewicht 1.002.716.218 70.404.354 1.073.120.572 970.667.781 68.248.620 1.038.916.401 1.025.197.234 73.517.253 1.098.714.487
Schapen (totaal) Aantal slachtingen 108.797 20.479 129.276 79.322 40.538 119.860 72.027 45.231 117.258
Totaal slachtgewicht 2.279.186 421.299 2.700.485 1.768.300 870.261 2.638.561 1.557.816 970.771 2.528.587
Geiten Aantal slachtingen 17.839 276 18.115 16.826 1.373 18.199 15.139 1.121 16.260
Totaal slachtgewicht 386.090 3.742 389.832 381.539 16.148 397.687 303.767 13.000 316.767
Paarden totaal Aantal slachtingen 5.239 656 5.895 5.474 21 5.495 3.684 68 3.752
Totaal slachtgewicht 1.659.897 207.895 1.867.792 1.723.485 6.385 1.729.870 1.162.462 21.635 1.184.097
Gevogelte Aantal slachtingen 255.885.046 49.925.530 305.810.576 246.877.139 49.328.606 296.205.745 249.023.772 49.116.921 298.140.693
Totaal slachtgewicht 405.686.937 63.899.988 469.586.925 384.224.038 63.561.679 447.785.717 385.399.464 63.574.408 448.973.872
Alle geslachte dieren Aantal slachtingen 267.184.582 50.897.923 318.082.505 257.613.724 50.292.997 307.906.721 260.097.913 50.112.943 310.210.856
Totaal slachtgewicht 1.596.961.241 228.016.320 1.824.977.561 1.529.671.796 225.545.993 1.755.217.789 1.575.815.108 230.411.393 1.806.226.501
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)