Statistiek van de geslachte dieren: dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor consumptie, jaarresultaten per diersoort en regio
Filters:
Jaar : Laatste 3 Jaar(2017, 2018, 2019)
Jaar 2017 2018 2019
België België België België België België België
Gewest Vlaams + Brussels Hoofdstedeli Waals Gewest Vlaams + Brussels Hoofdstedeli Waals Gewest Vlaams + Brussels Hoofdstedeli Waals Gewest
Alle geslachte dieren Diersoort
Alle geslachte dieren Runderen Aantal slachtingen 715.681 204.461 920.142 661.967 226.132 888.099 616.533 221.353 837.886
Totaal slachtgewicht 200.086.705 81.449.560 281.536.265 184.232.913 93.079.042 277.311.955 170.906.653 92.842.900 263.749.553
Varkens Aantal slachtingen 10.244.601 705.168 10.949.769 10.505.694 724.850 11.230.544 10.018.430 701.106 10.719.536
Totaal slachtgewicht 977.215.688 67.345.455 1.044.561.143 1.002.716.218 70.404.354 1.073.120.572 970.667.781 68.248.620 1.038.916.401
Schapen (totaal) Aantal slachtingen 125.113 13.916 139.029 108.797 20.479 129.276 79.322 40.538 119.860
Totaal slachtgewicht 2.660.070 290.395 2.950.465 2.279.186 421.299 2.700.485 1.768.300 870.261 2.638.561
Geiten Aantal slachtingen 15.983 59 16.042 17.839 276 18.115 16.826 1.373 18.199
Totaal slachtgewicht 283.056 981 284.037 386.090 3.742 389.832 381.539 16.148 397.687
Paarden totaal Aantal slachtingen 2.859 2.726 5.585 5.239 656 5.895 5.474 21 5.495
Totaal slachtgewicht 905.052 867.428 1.772.480 1.659.897 207.895 1.867.792 1.723.485 6.385 1.729.870
Gevogelte Aantal slachtingen 253.620.324 47.763.026 301.383.350 255.885.046 49.925.530 305.810.576 246.877.139 49.328.606 296.205.745
Totaal slachtgewicht 402.446.676 60.947.247 463.393.923 405.686.937 63.899.988 469.586.925 384.224.038 63.561.679 447.785.717
Alle geslachte dieren Aantal slachtingen 264.724.561 48.689.356 313.413.917 267.184.582 50.897.923 318.082.505 257.613.724 50.292.997 307.906.721
Totaal slachtgewicht 1.583.597.247 210.901.066 1.794.498.313 1.596.961.241 228.016.320 1.824.977.561 1.529.671.796 225.545.993 1.755.217.789
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)