Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
Filters:
Datum : Laatste 1 Jaar( 2018)
Karakteristieken : Werkenden, Werklozen, Gepensioneerden, Andere niet-actieven
Jaar 2018
Land België
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Werkenden 5.1%
Werklozen 50.5%
Gepensioneerden 14.1%
Andere niet-actieven 34.4%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)