Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2022)
Jaar 2022
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen
Totaal Rechtsvorm
Totaal Natuurlijke persoon 41.586 5.917 17.262 641 2 65.408
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting) 7.176 401 699 0 . 8.276
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen) 637 191 270 0 . 1.098
BVBA 30.786 5.318 9.942 0 . 46.046
Coöperative vennootschap 77 25 49 0 . 151
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging 629 87 419 0 . 1.135
Handelsvennootschap van buitenlands recht 0 0 1 1.929 2 1.932
VZW (vereniging zonder winstgevend doel) 1.170 389 556 0 . 2.115
Publiekrechterlijke instelling 16 3 9 0 . 28
Andere rechtsvormen 417 114 137 1 . 669
Totaal 82.494 12.445 29.344 2.571 4 126.858
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)