Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2019)
Jaar 2019
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen
Totaal Rechtsvorm
Totaal Natuurlijke persoon 38.338 5.866 15.979 726 1 60.910
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting) 5.445 651 810 0 . 6.906
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen) 818 268 277 0 . 1.363
BVBA 16.958 4.798 5.974 0 . 27.730
Coöperative vennootschap 133 97 118 . . 348
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging 562 88 440 5 . 1.095
Handelsvennootschap van buitenlands recht 0 0 0 2.205 . 2.205
VZW (vereniging zonder winstgevend doel) 1.357 341 608 1 . 2.307
Publiekrechterlijke instelling 16 2 16 0 . 34
Andere rechtsvormen 513 130 206 0 . 849
Totaal 64.140 12.241 24.428 2.937 1 103.747
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)