Energie gebruiksstatistieken
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2022)
Indicator : Totale energievoorziening, Transformatie input, Transformatie output, Energie sector, Distributieverliezen, Finale consumptie, Statistisch verschil, Niet beschikbaar, Onbekend
Product : Waterkracht, Getijden-, golf- en oceaanenergie, Windenergie, Fotovoltaïsche zonne-energie, Thermische zonne-energie, Geothermische energie, Vaste biobrandstoffen, Houtskool, Biogas, Hernieuwbaar huishoudelijk afval, Biobenzine, Biodiesel, Biokerosine, Andere vloeibare biobrandstoffen, Warmtepompen
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Niveau 1 Waterkracht Windenergie Fotovoltaïsche zonne-energie Thermische zonne-energie Geothermische energie Vaste biobrandstoffen Houtskool Biogas Hernieuwbaar huishoudelijk afval Biobenzine Biodiesel Andere vloeibare biobrandstoffen Warmtepompen
Indicator Groep Indicator Niveau 1 Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening Primaire productie 23 1.062 591 28 3 1.302 . 258 365 261 148 0 234
Invoer . . . . . 579 26 . 8 163 627 14 .
Uitvoer . . . . . . . . . -256 -135 . .
Totale energievoorziening 23 1.062 591 28 3 1.881 26 258 373 169 639 15 234
Transformatie input Productie van elektriciteit en warmte 23 1.062 591 . 3 614 . 147 365 . 0 14 .
Voor gemengd aardgas . . . . . . . 12 . . . . .
Transformatie input 23 1.062 591 . 3 614 . 160 365 . 0 14 .
Energie sector Productie van elektriciteit en warmte . . . . 0 . . . 8 . . . .
Energie sector . . . . 0 . . . 8 . . . .
Distributieverliezen . . . . . . . 1 . . . . .
Finale consumptie Industrie sector Chemie en petrochemie . . . . . 2 . 6 . . . 0 .
Niet-metaalhoudende mineralen . . . . . 152 . . . . . . .
Transportmaterialen . . . . . . . 1 . . . . .
Machinerie . . . . . 3 . . . . . . .
Voeding, dranken en tabak . . . . . 70 . 27 . . . . .
Papier, pulp en drukkerij . . . . . 260 . 6 . . . . .
Hout en houtproducten . . . . . 171 . . . . . . .
Bouw . . . . . 1 . . . . . . .
Niet gespecifieerd Industrie . . . 0 . 5 . . . . 5 . 2
Industrie sector . . . 0 . 662 . 40 . . 5 0 2
Transport sector Wegverkeer . . . . . . . . . 167 635 . .
Transport sector . . . . . . . . . 167 635 . .
Andere sectoren Publieke en commerciële diensten . . . 2 . 22 . 28 . . . . 32
Huishoudens . . . 26 . 577 26 . . 1 . . 200
Land- en bosbouw . . . 0 . 5 . 29 . . . . .
Niet gespecifieerd Andere sectoren . . . . . . . . . . 0 . 0
Andere sectoren . . . 28 . 604 26 57 . 1 0 . 232
Finale consumptie . . . 28 . 1.267 26 98 . 169 639 0 234
Statistisch verschil . . . -0 . 0 . 0 . -0 -0 0 .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)