Jaar 2020
Gebouwtype Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen
Aantal eenheden Aantal eenheden Aantal eenheden
Karakteristieken België Gewest
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte kleiner dan 45 m² België Vlaams Gewest 25496 4174 1551
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5271 510 34
Waals Gewest 30117 10251 1664
België 60884 14935 3249
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte van 45 m² tot 64 m² België Vlaams Gewest 121209 21866 3224
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 29929 4147 89
Waals Gewest 102341 48800 6227
België 253479 74813 9540
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte van 65 m² tot 104 m² België Vlaams Gewest 340559 216182 65911
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 54521 7528 940
Waals Gewest 191517 144230 97128
België 586597 367940 163979
Aantal gebouwen met bebouwde grondoppervlakte groter dan 104 m² België Vlaams Gewest 166009 349782 830826
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16032 3389 4748
Waals Gewest 96415 169086 405373
België 278456 522257 1240947
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)