Gigawattuur
Alle indicatoren Alle indicatoren Alle indicatoren
Indicator groep Bruto elektriciteitsproductie
Indicator niveau 1 Producent - hoofdactiviteit Zelfopwekker
Indicator niveau 2 Elektriciteitscentrale Warmtekrachtcentrale Elektriciteitscentrale Warmtekrachtcentrale
Alle producten Product groep Product niveau 1
Alle producten Kernenergie Kernenergie 28.597 . . . 28.597
Vaste fossiele brandstoffen Andere bitumineuze kool . . . 91 91
Siderurgische gassen Cokesovengas 8 . . . 8
Hoogovengas 2.103 . . . 2.103
Andere teruggewonnen gassen 143 . . . 143
Aardolie en aardolieproducten Raffinaderijgas . . . 132 132
LPG . . . 9 9
Lamppetroleum 4 . . . 4
Gas-/dieselolie 7 4 2 2 16
Zware stookolie . . . 1 1
Aardgas Aardgas 12.100 6.386 . 5.496 23.982
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen Niet-gepompte waterkracht 314 . . . 314
Windenergie 7.420 . 45 . 7.465
Fotovoltaïsche zonne-energie 5 . 3.897 . 3.902
Vaste biobrandstoffen 2.177 166 . 1.141 3.484
Biogas 56 169 14 705 945
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 472 449 . 47 968
Biodiesel . . 0 11 12
Andere vloeibare biobrandstoffen . 62 . 1 63
Niet-hernieuwbaar afval Niet-hernieuwbaar industrieel afval . 342 . 96 438
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval 653 266 . . 919
Andere bronnen Recuperatiewarmte . 5 254 219 478
Gepompte hydro 1.015 . . . 1.015
Andere bronnen 8 . 1 . 9
Alle producten 55.082 7.850 4.214 7.950 75.095
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)