Gigawattuur
Alle indicatoren Alle indicatoren Alle indicatoren
Indicator groep Bruto elektriciteitsproductie
Indicator niveau 1 Producent - hoofdactiviteit Zelfopwekker
Indicator niveau 2 Elektriciteitscentrale Warmtekrachtcentrale Elektriciteitscentrale Warmtekrachtcentrale
Alle producten Product groep Product niveau 1
Alle producten Kernenergie Kernenergie 43.879 . . . 43.879
Vaste fossiele brandstoffen Andere bitumineuze kool . . . 40 40
Siderurgische gassen Cokesovengas 12 . . . 12
Hoogovengas 2.116 . . . 2.116
Andere teruggewonnen gassen 107 . . . 107
Aardolie en aardolieproducten Raffinaderijgas . . . 188 188
LPG . . . 5 5
Lamppetroleum 9 . . . 9
Gas-/dieselolie 4 13 4 3 24
Zware stookolie . . . 1 1
Aardgas Aardgas 10.441 4.460 . 7.341 22.241
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen Niet-gepompte waterkracht 261 . . . 261
Windenergie 11.951 . 20 . 11.971
Fotovoltaïsche zonne-energie 5 . 7.058 . 7.062
Vaste biobrandstoffen 1.382 263 . 975 2.619
Biogas 39 271 20 648 978
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 307 423 . 52 782
Biodiesel . . . 12 12
Andere vloeibare biobrandstoffen . 59 . 5 63
Niet-hernieuwbaar afval Niet-hernieuwbaar industrieel afval 5 204 . 112 321
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval 454 328 . . 783
Andere bronnen Recuperatiewarmte . . 202 131 333
Gepompte hydro 1.375 . . . 1.375
Andere bronnen 7 . 3 . 10
Alle producten 72.354 6.021 7.307 9.512 95.193
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)