Gigawattuur
Alle indicatoren Alle indicatoren Alle indicatoren
Indicator groep Bruto elektriciteitsproductie
Indicator niveau 1 Producent - hoofdactiviteit Zelfopwekker
Indicator niveau 2 Elektriciteitscentrale Warmtekrachtcentrale Elektriciteitscentrale Warmtekrachtcentrale
Alle producten Product groep Product niveau 1
Alle producten Kernenergie Kernenergie 50.326 . . . 50.326
Vaste fossiele brandstoffen Andere bitumineuze kool . . . 58 58
Siderurgische gassen Cokesovengas 6 . . . 6
Hoogovengas 1.627 . . . 1.627
Andere teruggewonnen gassen 72 . . . 72
Aardolie en aardolieproducten Raffinaderijgas . . . 92 92
LPG . . . 5 5
Lamppetroleum 1 . . . 1
Gas-/dieselolie 3 4 1 2 10
Zware stookolie . . . 2 2
Aardgas Aardgas 11.947 4.475 1 6.154 22.577
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen Niet-gepompte waterkracht 393 . . . 393
Windenergie 11.872 . 70 . 11.942
Fotovoltaïsche zonne-energie 5 . 5.604 . 5.608
Vaste biobrandstoffen 1.869 228 . 954 3.051
Biogas 49 266 16 628 959
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 346 517 . 55 918
Biodiesel . . . 2 2
Andere vloeibare biobrandstoffen . 8 . 1 8
Niet-hernieuwbaar afval Niet-hernieuwbaar industrieel afval . 263 . 108 371
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval 481 324 . . 805
Andere bronnen Recuperatiewarmte . . 214 152 366
Gepompte hydro 932 . . . 932
Andere bronnen 9 . 2 . 11
Alle producten 79.939 6.084 5.907 8.212 100.142
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)