Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
Filters:
Datum : Laatste 1 Jaar( 2018)
Karakteristieken : Alleenstaande, man <65 jaar, Alleenstaande, vrouw <65 jaar, Alleenstaande, man 65+ jaar, Alleenstaande, vrouw 65+ jaar, Totaal alleenstaanden
Jaar 2018
Land België
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Alleenstaande, man <65 jaar 25.2%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar 27.8%
Alleenstaande, man 65+ jaar 19.0%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar 20.5%
Totaal alleenstaanden 23.8%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)