Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar, sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) en grootteklasse van tewerkstelling voor de industrie en de bouw
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2018
Referentiejaar 2018
Omzet Productiewaarde Aankopen goederen en diensten Arbeidsproductiviteit Omzet per werkzame persoon Gemiddelde personeelskosten
Sectie Grootteklasse tewerkstelling
B Winning van delfstoffen Tussen 0 en 9 124.101 121.751 99.784 111 537 48
Tussen 10 en 19 . . . . . .
Tussen 20 en 49 102.721 89.569 71.998 87 285 45
Tussen 50 en 249 194.468 181.312 140.450 82 303 56
250 of meer . . . . . .
C Industrie Tussen 0 en 9 11.420.876 11.211.300 8.928.381 48 213 37
Tussen 10 en 19 6.371.293 6.176.402 4.546.592 66 232 47
Tussen 20 en 49 16.574.001 15.972.056 12.677.774 77 308 48
Tussen 50 en 249 40.514.419 38.180.778 30.083.043 94 350 60
250 of meer 191.598.938 181.155.884 158.711.076 157 757 79
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Tussen 0 en 9 4.494.371 4.491.656 3.024.582 1.986 6.260 60
Tussen 10 en 19 1.695.415 1.696.065 1.496.851 788 8.230 69
Tussen 20 en 49 351.720 359.086 228.541 365 699 91
Tussen 50 en 249 3.143.143 3.151.761 2.905.030 262 3.237 99
250 of meer 21.924.045 22.200.901 18.511.560 125 767 93
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering Tussen 0 en 9 916.805 915.607 700.373 105 458 38
Tussen 10 en 19 . . . . . .
Tussen 20 en 49 1.224.500 1.195.565 932.125 112 415 54
Tussen 50 en 249 1.846.998 1.818.289 1.287.356 142 470 59
250 of meer . . . . . .
F Bouwnijverheid Tussen 0 en 9 32.340.535 31.801.711 25.534.076 44 199 45
Tussen 10 en 19 6.648.776 6.674.105 4.935.442 58 198 47
Tussen 20 en 49 8.195.465 8.017.637 5.903.524 64 221 49
Tussen 50 en 249 8.636.119 8.555.100 5.974.117 72 226 53
250 of meer 13.279.784 13.447.263 9.717.166 83 276 64
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)