Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2019)
Jaar 2019
Alle economische activiteiten Alle economische activiteiten Alle economische activiteiten
Sectie A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C Industrie D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering F Bouwnijverheid G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen H Vervoer en opslag I Verschaffen van accommodatie en maaltijden J Informatie en communicatie K Financiële activiteiten en verzekeringen L Exploitatie van en handel in onroerend goed M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten N Administratieve en ondersteunende diensten O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen P Onderwijs Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening R Kunst, amusement en recreatie S Overige diensten T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit
Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen
Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen Geen werknemer 1.919 7 3.095 111 75 8.783 13.480 1.988 5.369 3.941 368 1.515 11.729 4.564 6 1.568 1.446 2.336 4.475 6 0 32 66.813
1-4 werknemers 28 0 88 0 2 237 575 72 420 41 47 35 204 95 1 16 35 38 130 5 0 . 2.069
5-9 werknemers 5 0 17 0 2 16 54 12 52 14 10 4 39 15 0 2 5 2 19 0 0 . 268
10-19 werknemers 2 0 14 0 1 7 35 3 15 9 7 1 12 10 0 3 2 3 5 . 0 . 129
20-49 werknemers 0 0 17 0 0 3 19 3 2 2 4 1 8 8 2 2 5 2 1 0 . . 79
50-99 werknemers 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 1 0 2 2 5 1 4 0 1 . . . 23
100-199 werknemers 0 0 3 0 0 0 4 0 0 3 2 0 0 0 6 0 4 0 0 . . . 22
200-249 werknemers 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 0 0 0 . . . 2
250-499 werknemers 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 0 . . . 10
500-999 werknemers 0 . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 . 0 2 0 0 0 0 0 . . . 4
1000-1999 werknemers . . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . . . . 2
2000-2999 werknemers . . 0 0 0 . 0 . . 0 0 . 0 0 0 0 0 . . . . . 0
3000-3999 werknemers . . 0 . . 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 . . . . . 0
4000-4999 werknemers . . 0 0 . . . 0 . . 0 . . 0 0 0 0 . . . . . 0
5000-9999 werknemers . . 0 . . . 0 0 . . 0 . . 0 0 0 0 . . . . . 0
+ 10000 werknemers . . . . . . 0 0 . 0 0 . . 0 0 0 0 . . . . . 0
Alle werknemersklassen 1.954 7 3.236 111 80 9.048 14.168 2.085 5.858 4.011 439 1.556 11.996 4.696 26 1.592 1.503 2.381 4.631 11 0 32 69.421
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)