Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2022)
Jaar 2022
Alle economische activiteiten Alle economische activiteiten Alle economische activiteiten
Sectie A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C Industrie D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering F Bouwnijverheid G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen H Vervoer en opslag I Verschaffen van accommodatie en maaltijden J Informatie en communicatie K Financiële activiteiten en verzekeringen L Exploitatie van en handel in onroerend goed M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten N Administratieve en ondersteunende diensten O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen P Onderwijs Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening R Kunst, amusement en recreatie S Overige diensten T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen Onbekende economische activiteit
Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen
Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen Geen werknemer 1.981 9 3.586 122 94 10.565 15.504 2.428 4.886 3.911 423 1.612 13.272 5.024 13 2.090 1.939 2.295 5.599 12 2 8 75.375
1-4 werknemers 35 0 104 1 5 266 565 82 437 59 33 40 192 108 0 10 35 33 155 5 0 . 2.165
5-9 werknemers 3 0 19 0 0 21 67 13 37 7 9 6 24 15 0 1 18 1 14 0 0 . 255
10-19 werknemers 0 0 10 0 0 17 27 7 5 12 4 1 26 12 1 2 4 0 4 . 0 . 132
20-49 werknemers 0 0 15 0 0 4 18 6 2 4 3 0 8 6 1 0 4 0 2 0 . . 73
50-99 werknemers 0 0 4 0 0 0 2 2 1 3 1 0 3 6 2 0 1 0 0 . . . 25
100-199 werknemers 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 . . 16
200-249 werknemers 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 . . . 5
250-499 werknemers 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 . . . 8
500-999 werknemers . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 . 1 2 4 0 0 0 0 . . . 8
1000-1999 werknemers . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . . . . 0
2000-2999 werknemers . . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . . . . . 0
3000-3999 werknemers . . 0 . . 0 0 . . . 0 . . 0 0 . 0 . . . . . 0
4000-4999 werknemers . . 0 0 . . 0 . . . 0 . . 0 0 0 0 . . . . . 0
5000-9999 werknemers . . 0 . . . 0 0 . 0 0 . . 0 0 0 0 . . . . . 0
+ 10000 werknemers . . . . . . 0 0 . . 0 . . 0 0 0 0 . . . . . 0
Alle werknemersklassen 2.019 9 3.739 123 99 10.874 16.185 2.542 5.368 3.997 473 1.659 13.526 5.176 38 2.103 2.002 2.329 5.774 17 2 8 78.062
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)