Energie gebruiksstatistieken
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2020)
Indicator : Totale energievoorziening, Transformatie input, Transformatie output, Energie sector, Distributieverliezen, Finale consumptie, Statistisch verschil, Niet beschikbaar, Onbekend
Product : Elektriciteit
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Groep Elektriciteit
Indicator Groep Indicator Niveau 1 Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening Invoer 1.180
Uitvoer -1.208
Totale energievoorziening -29
Transformatie input Productie van elektriciteit en warmte 120
Transformatie input 120
Transformatie output Productie van elektriciteit en warmte 7.686
Transformatie output 7.686
Energie sector Productie van elektriciteit en warmte 287
Olieraffinaderijen 131
Liquefactie (LNG) en hervergassingsinstallaties 6
Niet gespecifieerd Energie sector 6
Energie sector 429
Distributieverliezen 297
Finale consumptie Industrie sector IJzer en staal 348
Chemie en petrochemie 1.257
Non ferro metalen 166
Niet-metaalhoudende mineralen 172
Transportmaterialen 62
Machinerie 118
Extractieve industrie 36
Voeding, dranken en tabak 480
Papier, pulp en drukkerij 148
Hout en houtproducten 42
Bouw 80
Textiel en leer 72
Niet gespecifieerd Industrie 158
Industrie sector 3.139
Transport sector Spoorverkeer 126
Wegverkeer 12
Transport via pijpleiding 1
Transport sector 139
Andere sectoren Publieke en commerciƫle diensten 1.758
Huishoudens 1.599
Land- en bosbouw 161
Niet gespecifieerd Andere sectoren 5
Andere sectoren 3.523
Finale consumptie 6.801
Statistisch verschil 11
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)