Jaar 2017
Wettelijke vorm Privé-ondernemingen of vennootschappen op aandelen die de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperken. Vennootschappen met zowel beperkte als onbeperkte aansprakelijkheid (ook coöperatieve vennootschappen, verenigingen, enz.) Ondernemingen die eigendom zijn van één persoon en met een onbeperkte persoonlijke aansprakelijkheid.
Aant. actieve ondernemingen in t 172.997 14.060 31.931
Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t 2.620.672 138.659 58.869
Aant. werkzame personen in de actieve ondernemingen in t 2.642.200 166.779 90.800
Aant. oprichtingen van ondernemingen in t 5.583 1.408 1.599
Aantal werknemers in de populatie van in t opgerichte ondernemingen 11.531 1.840 1.508
Aant. werkzame personen in de populatie van in t opgerichte ondernemingen 14.219 4.656 3.107
Aantal stopzettingen van ondernemingen in t 1.090 292 714
Aantal werkzame personen in de populatie van in t stopgezette ondernemingen . . .
Aantal werknemers in de populatie van in t stopgezette ondernemingen . . .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)