Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2022)
Jaar 2022
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige
Alle economische activiteiten Sectie
Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij 30.558 268 18.782 172 2 49.782
B Winning van delfstoffen 65 9 128 6 . 208
C Industrie 36.968 3.256 15.592 721 . 56.537
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 864 154 308 31 . 1.357
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 1.129 96 595 23 . 1.843
F Bouwnijverheid 102.045 14.022 37.827 3.481 3 157.378
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 111.076 17.378 50.217 10.042 2 188.715
H Vervoer en opslag 18.202 4.652 5.214 2.238 12 30.318
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 38.872 7.217 17.472 421 2 63.984
J Informatie en communicatie 37.885 10.036 12.936 333 . 61.190
K Financiële activiteiten en verzekeringen 5.864 1.246 2.305 168 . 9.583
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 21.609 4.560 8.032 233 . 34.434
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 140.870 31.963 50.237 998 . 224.068
N Administratieve en ondersteunende diensten 44.532 7.070 18.382 953 . 70.937
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 450 145 325 . . 920
P Onderwijs 16.019 2.654 7.401 119 . 26.193
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 30.324 3.572 13.127 128 . 47.151
R Kunst, amusement en recreatie 28.288 4.153 10.663 159 1 43.264
S Overige diensten 48.170 5.762 20.782 345 2 75.061
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 125 29 29 5 . 188
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 2 17 2 7 . 28
Onbekende economische activiteit 166 27 50 21 . 264
Alle economische activiteiten 714.083 118.286 290.406 20.604 24 1.143.403
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)