Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2019)
Jaar 2019
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige Aantal btw-plichtige
Alle economische activiteiten Sectie
Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij 30.203 256 18.418 151 2 49.030
B Winning van delfstoffen 61 13 129 5 . 208
C Industrie 33.422 3.288 14.347 765 . 51.822
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 885 132 263 22 . 1.302
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 962 88 568 24 . 1.642
F Bouwnijverheid 83.713 14.108 34.906 4.183 1 136.911
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 104.617 17.752 48.236 9.774 1 180.380
H Vervoer en opslag 15.990 4.401 5.003 2.413 20 27.827
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 35.927 7.354 16.797 427 3 60.508
J Informatie en communicatie 32.311 8.940 11.421 350 . 53.022
K Financiële activiteiten en verzekeringen 5.041 1.162 1.963 168 . 8.334
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 19.035 4.117 6.670 237 0 30.059
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 120.861 29.045 44.293 1.047 1 195.247
N Administratieve en ondersteunende diensten 39.816 6.937 16.222 1.105 . 64.080
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 423 129 326 . . 878
P Onderwijs 12.483 2.083 5.721 91 . 20.378
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 13.866 1.988 7.176 73 1 23.104
R Kunst, amusement en recreatie 24.948 3.574 9.488 176 1 38.187
S Overige diensten 42.996 5.402 18.728 322 2 67.450
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 34 21 18 3 . 76
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 1 12 1 5 . 19
Onbekende economische activiteit 90 23 48 10 . 171
Alle economische activiteiten 617.685 110.825 260.742 21.351 32 1.010.635
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)