Energie gebruiksstatistieken
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2020)
Indicator : Totale energievoorziening, Transformatie input, Transformatie output, Energie sector, Distributieverliezen, Finale consumptie, Statistisch verschil, Niet beschikbaar, Onbekend
Product : Ruwe aardolie, NGL (aardgascondensaten), Intermediaire producten, Additieven/zuurstofhoudende verbindingen, Andere koolwaterstoffen, Raffinaderijgas, Ethaan, LPG, Motorbenzine, Vliegtuigbenzine, Lichte reactiemotorbrandstof, Kerosine, Lamppetroleum, Nafta, Gas-/dieselolie, Zware stookolie, White spirit en kookpuntbenzine, Smeermiddelen, Bitumen, Petroleumcokes, Paraffine-wassen, Overige olieproducten
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Niveau 1 Ruwe aardolie Intermediaire producten Andere koolwaterstoffen Raffinaderijgas LPG Motorbenzine Vliegtuigbenzine Kerosine Lamppetroleum Nafta Gas-/dieselolie Zware stookolie White spirit en kookpuntbenzine Smeermiddelen Bitumen Petroleumcokes Paraffine-wassen Overige olieproducten
Indicator Groep Indicator Niveau 1 Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening Teruggewonnen en gerecycleerde producten . . . . . . . . . . . 38 . . . . . .
Invoer 27.722 1.405 . . 2.361 717 30 977 57 5.049 8.418 4.151 7 1.365 491 278 16 764
Uitvoer . -2.466 . . -862 -3.355 -20 -1.140 -204 -3.011 -9.389 -3.231 -46 -1.361 -371 -693 . -906
Internationale maritieme bunkers . . . . . . . . . . -1.382 -4.992 . . . . . .
Internationale luchtvaart bunkers . . . . . . . -1.198 . . . . . . . . . .
Voorraadwijzigingen -141 -5 . . -9 -13 . -119 3 -85 -540 52 . 48 -14 72 . 2
Totale energievoorziening 27.581 -1.066 . . 1.491 -2.650 10 -1.479 -144 1.953 -2.892 -3.981 -39 51 105 -343 16 -141
Transformatie input Productie van elektriciteit en warmte . . . 10 1 . . . 1 . 4 0 . . . . . .
Raffinaderijen en petrochemische industrie 27.585 1.541 145 . 112 414 9 . . 1.179 1.394 . 46 . . . . 3.402
Transformatie input 27.585 1.541 145 10 113 414 9 . 1 1.179 1.398 0 46 . . . . 3.402
Transformatie output Raffinaderijen en petrochemische industrie . 2.606 . 590 1.171 4.643 . 1.513 191 2.637 13.153 4.064 92 0 137 641 . 4.313
Niet gespecifieerd Transformatie output . . 145 . . . . . . . . . . . . . . .
Transformatie output . 2.606 145 590 1.171 4.643 . 1.513 191 2.637 13.153 4.064 92 0 137 641 . 4.313
Energie sector Productie van elektriciteit en warmte . . . . . . . . . . 1 . . . . . . .
Cokesovens . . . . . . . . . . 0 . . . . . . .
Hoogovens . . . . . . . . . . 0 . . . . . . .
Olieraffinaderijen . . . 579 38 . . . . . . . . . . 209 . .
Energie sector . . . 579 38 . . . . . 1 . . . . 209 . .
Finale consumptie Industrie sector IJzer en staal . . . . . . . . . . 9 1 . . . 3 . .
Chemie en petrochemie . . . . 237 . . . . 838 16 19 . . . . . .
Non ferro metalen . . . . . . . . . . 0 0 . . . . . .
Niet-metaalhoudende mineralen . . . . . . . . . . 7 16 . . . 53 . .
Transportmaterialen . . . . . . . . . . 4 . . . . . . .
Machinerie . . . . . . . . . . 14 . . . . . . .
Voeding, dranken en tabak . . . . 1 . . . . . 4 2 . . . . . .
Papier, pulp en drukkerij . . . . 1 . . . . . 1 7 . . . . . .
Bouw . . . . 0 5 . . . . 58 3 . . . . . .
Textiel en leer . . . . 0 . . . . . 1 . . . . . . .
Niet gespecifieerd Industrie . . . . 9 . . . 4 . 51 0 . . . . . .
Industrie sector . . . . 248 5 . . 4 838 164 49 . . . 56 . .
Transport sector Spoorverkeer . . . . . . . . . . 21 . . . . . . .
Wegverkeer . . . . 48 1.489 . . . . 5.114 . . . . . . .
Binnenlandse luchtvaart . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . .
Binnenlandse scheepvaart . . . . . . . . 1 . 182 1 . . . . . .
Niet gespecifieerd Transport . . . . . 0 . . . . . . . . . . . .
Transport sector . . . . 48 1.490 1 1 1 . 5.316 1 . . . . . .
Andere sectoren Publieke en commerciƫle diensten . . . . 21 0 . . 10 . 754 . . . . 1 . .
Huishoudens . . . . 156 25 . . 27 . 2.346 . . . . 6 . .
Land- en bosbouw . . . . 1 7 . . 5 . 262 0 . . . . . .
Niet gespecifieerd Andere sectoren . . . . . . 0 34 1 . . . . . . . . .
Andere sectoren . . . . 179 32 0 34 44 . 3.363 0 . . . 7 . .
Niet energetisch verbruik . . . . 2.000 . . . . 2.583 . 18 7 54 247 23 16 769
Finale consumptie . . . . 2.475 1.527 1 35 49 3.421 8.844 67 7 54 247 85 16 769
Statistisch verschil -5 -1 . . 36 53 -0 -1 -2 -10 18 15 0 -2 -4 3 . 1
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)