Omzet
Jaar 2017 2018
Trimester 1ste kwartaal 2017 2de kwartaal 2017 3de kwartaal 2017 4de kwartaal 2017 1ste kwartaal 2018 2de kwartaal 2018 3de kwartaal 2018 4de kwartaal 2018
Sectie
B Winning van delfstoffen 190.782 231.250 200.439 279.690 221.903 290.956 249.688 376.226
C Industrie 68.275.015 69.731.813 65.433.239 71.512.570 67.524.235 71.109.395 69.018.042 72.278.912
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 33.022.203 28.878.126 25.170.894 28.212.198 29.079.259 27.084.734 24.317.519 28.278.300
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 2.431.809 2.411.254 2.288.898 2.732.862 2.329.372 2.463.629 2.313.531 2.702.640
F Bouwnijverheid 15.132.131 17.740.506 15.964.055 19.011.002 15.514.118 18.670.561 16.559.635 20.735.066
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 144.863.269 149.085.354 139.010.809 152.977.411 149.850.738 155.171.952 144.149.637 156.818.287
H Vervoer en opslag 13.642.817 14.371.468 13.751.846 14.983.348 14.139.899 14.779.672 14.827.374 15.844.173
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 3.325.538 3.880.802 3.939.730 3.917.110 3.562.082 4.093.474 4.120.438 4.153.104
J Informatie en communicatie 8.742.165 8.864.053 8.443.281 9.813.131 8.951.650 9.056.618 8.617.767 10.084.760
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 13.572.146 14.418.455 13.440.332 17.741.879 14.041.775 15.291.408 14.129.407 18.024.311
N Administratieve en ondersteunende diensten 10.197.128 11.401.267 11.602.323 12.265.293 11.909.340 12.947.105 13.730.818 14.076.769
R Kunst, amusement en recreatie 1.119.264 1.182.311 1.452.273 1.286.546 1.159.059 1.275.541 1.543.630 1.498.064
S Overige diensten 844.440 864.014 798.698 897.412 845.001 865.189 811.587 941.070
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)