Omzet
Jaar 2018 2019
Trimester 1ste kwartaal 2018 2de kwartaal 2018 3de kwartaal 2018 4de kwartaal 2018 1ste kwartaal 2019 2de kwartaal 2019 3de kwartaal 2019
Sectie
B Winning van delfstoffen 221.903 290.956 249.688 322.558 208.536 275.505 238.337
C Industrie 67.524.235 71.109.395 69.018.042 72.092.321 70.354.095 72.521.722 68.096.065
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 29.079.259 27.084.734 24.317.519 28.275.578 27.536.995 21.203.768 21.196.193
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 2.329.372 2.463.629 2.313.531 2.680.654 2.600.913 2.882.538 2.489.996
F Bouwnijverheid 15.514.118 18.670.561 16.559.635 21.023.544 17.293.898 19.867.971 18.148.645
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 149.850.738 155.171.952 144.149.637 156.053.162 150.881.965 154.090.094 146.831.002
H Vervoer en opslag 14.139.899 14.779.672 14.827.374 15.066.145 14.427.963 14.531.976 14.340.055
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 3.562.082 4.093.474 4.120.438 4.155.836 3.690.135 4.292.454 4.377.580
J Informatie en communicatie 8.951.650 9.056.618 8.617.767 10.104.705 9.423.021 9.478.154 9.066.293
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 14.041.775 15.291.408 14.129.407 17.887.693 14.772.605 15.473.862 14.829.374
N Administratieve en ondersteunende diensten 11.909.340 12.947.105 13.730.818 14.561.045 13.145.309 14.585.603 15.337.096
R Kunst, amusement en recreatie 1.159.059 1.275.541 1.543.630 1.496.535 1.248.554 1.338.796 1.730.594
S Overige diensten 845.001 865.189 811.587 939.964 857.437 908.020 856.556
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)