View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
16/12/2022 14:10 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Groep
Aardgas
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Primaire productie
4
Invoer
17.721
Uitvoer
-2.535
Internationale maritieme bunkers
-6
Voorraadwijzigingen
12
Totale energievoorziening
15.197
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
3.375
Hoogovens
44
Transformatie input
3.418
Transformatie output
Gemengd in aardgas
7
Transformatie output
7
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
8
Olieraffinaderijen
591
Liquefactie (LNG) en hervergassingsinstallaties
23
Energie sector
622
Distributieverliezen
23
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
453
Chemie en petrochemie
1.434
Non ferro metalen
114
Niet-metaalhoudende mineralen
485
Transportmaterialen
37
Machinerie
135
Extractieve industrie
16
Voeding, dranken en tabak
994
Papier, pulp en drukkerij
142
Hout en houtproducten
23
Bouw
76
Textiel en leer
80
Niet gespecifieerd Industrie
92
Industrie sector
4.081
Transport sector
Wegverkeer
70
Binnenlandse scheepvaart
1
Transport via pijpleiding
27
Transport sector
97
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
1.990
Huishoudens
3.599
Land- en bosbouw
384
Andere sectoren
5.974
Niet energetisch verbruik
1.024
Finale consumptie
11.175
Statistisch verschil
-36