View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
09/04/2021 19:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Land
België
Armoederisico (AR)
Subjectief armoederisico
AR voor sociale transfers
AR voor soc trans exc pensioen
Karakteristieken
Totaal
16.4%19.2%41.9%25.3%
Mannen
15.6%18.3%39.4%24.5%
Vrouwen
17.1%20.0%44.4%26.1%
0-15
19.9%23.7%30.1%29.6%
16-24
20.5%22.9%34.2%32.7%
25-49
14.3%18.9%24.4%22.3%
50-64
14.5%18.2%39.8%27.7%
65+
16.6%14.0%92.3%19.4%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
9.4%12.4%27.2%19.3%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
15.5%11.3%90.8%19.9%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
4.7%12.4%30.2%11.9%
Totaal geen afhankelijke kinderen
14.9%16.2%56.2%22.2%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
39.9%45.8%60.4%58.8%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
12.2%13.8%20.0%19.5%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
9.9%13.7%16.9%16.4%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
24.0%26.6%34.8%34.8%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
14.0%20.8%32.1%27.8%
Totaal met afhankelijke kinderen
18.0%21.9%29.5%28.4%
Alleenstaande, man <65 jaar
25.2%26.5%41.2%37.3%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
27.8%32.3%46.7%40.6%
Alleenstaande, man 65+ jaar
19.0%18.8%97.4%20.5%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
20.5%19.1%98.2%20.7%
Totaal alleenstaanden
23.8%24.9%65.1%31.5%
Eigenaars
9.0%10.9%34.4%16.0%
Huurders
37.1%42.2%62.9%51.4%
Werkenden
5.1%10.8%12.1%9.7%
Werklozen
50.5%49.9%80.8%76.1%
Gepensioneerden
14.1%13.9%90.6%18.9%
Andere niet-actieven
34.4%33.1%59.8%53.4%
Opleidingsniveau: laag
28.1%29.7%69.6%41.2%
Opleidingsniveau: gemiddelde
14.5%18.1%42.7%24.6%
Opleidingsniveau: hoog
6.5%8.1%26.6%10.4%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
59.8%56.0%96.0%87.7%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
6.2%13.4%20.6%14.4%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
3.3%7.2%6.3%3.6%
Huishoudens met kinderen: W=0
82.7%77.9%98.9%98.7%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
35.9%39.1%74.2%71.0%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
10.3%15.3%21.3%20.7%
Huishoudens met kinderen: W=1
4.6%9.6%7.1%6.5%